Bofarull, Manuel de (1891): Proverbis árabes. Extrets d'un manuscrit català del sigle XIV

Proverbis árabes. Extrets d'un manuscrit català del sigle XIV

Proverbis árabes. Extrets d'un manuscrit català del sigle XIV

Autor: Bofarull, Manuel de

Any de publicació: 1891

Editorial: L'Avenç

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any edició: 1891

Col·lecció: Revista l'Avens, 2a època, any 3, núm. 04 (30 abr. 1891), p117-123 i núm. 05 (31 maig 1891), p138-140

Pàgines: 10

Idioma: Català-Llatí

Observacions: Bulbena (1915): Proverbis arabes extrets d'un manuscrit català del sigle XIV, transcrits per Manuel de Bofarull. Colecció d'antichs textos catalans.—Barcelona, Est. y Llib. de «L'Avenç.» 1891. En 4t, 16 pl. Estret aquest codern de la Revista illustrada «L'Avenç», ab uns 400 aforismes que ofereix, alguns dels primers iniciats en llatí, bé foren aquests, ensémps ab los d'en Jafuda, la basa dels Aforismes & Proverbis del present compilador. Hi ha una còpia digitalitzada a ARCA (Arxiu de Revistes Catalanes Antigues). D'aquestes imatges escanejades, que és el text transcrit per Manuel de Bofarull, apareix aquesta informació: «En la Biblioteca Provincial de Tarragona hi hà un còdice, procedent de la que va pertanye a l'extingit Monestir de Santas Creus, titulat exteriorment "Compilatio Episcopi Camarascensis=201; en foli menor, enquadernat en pergamí y escrit en paper de fil superior y am caràcters del sigle XIV. Es trova en estat perfet de conservació, consta de 134 folis actualment de numeració àrabe: abans la tingué romana, però aquella va desapareixere quand fou enquadernat, pel poc compte qu'es va tenir passanthi la ganiveta [...] Al foli 107 baix l'epigrafe "Ex proverbis arabum" s'hi trovan els següents proverbis que copio textualment, en llatí y en català». Apareixen a l'Avens en dos lliuraments: - 1891 - Bofarull, Manuel de - Proverbis arabes extrets d'un manuscrit catalá del sigle XIV - dins Avens, L'. 2a època, any 3, núm. 04 (30 abr. 1891), p117-123 - 1891 - Bofarull, Manuel de - Proverbis arabes extrets d'un manuscrit catalá del sigle XIV - dins Avens, L'. 2a època, any 3, núm. 05 (31 maig 1891), p138-140


Aquesta obra té 338 fitxes a la base de dades, de les quals 22 estan recollides en aquest web.