—'Entonces'? —Mig almud i quatre onces

7 recurrències en 7 variants.

3. Entonces (llavors)… ¡mig almud i sis onzes! (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «E», p. 25. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

5. Entonces… mig almud i quatre onces (2007, 1 font)

Quan algú utilitzava la paraula entonces […] els nostres avis li retrucaven allò.

Borja i Sanz, Joan (2007): L'Aiguadolç. Revista de literatura, 33-34 «Les fonts etnopoètiques en l'obra literària de Bernat Capó», p. 106. Revista L'Aiguadolç.

6. Entonces… mig almut i quatre onzes (2010, 1 font)

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte