—Mare, què cosa és casar? —Filla, filar, parir i plorar

6 recurrències en 6 variants.

1. Mare, què cosa és casar. Filla, filar, parir i plorar (1989, 1 font)

2. Mare, què cosa és casar? -Filla, filar, parir i plorar (1951, 1 font)

3. Mare, què cosa és casar? —Filla, filar, parir i plorar (1999, 1 font)

4. Mare, què és casar? Filla, parir i plorar! (2007, 1 font)

6. —Mare, què és casar? / —Parir, rentar i plorar (1994, 1 font)

Dita.

Lloc: País Valencià.

Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf (1994): Saba vella «5. Tardor. 5.3.1. Relacions amoroses. Frases fetes i locucions respecte a les relacions amoroses, la dona i el casament», p. 142. Institut d'Estudis Comarcals de la Marina Alta.