—Ribes, que robes raves? —No els robo, els raves, que els rebo

6 recurrències en 5 variants.

1. Ribes, que robes raves? - No els robo, els raves, que els rebo (1984, 1 font)

2. Ribes, que robes raves? -No els robo els raves, que els rebo (1979, 1 font)

3. Ribes, que robes raves? no els robo els raves, que els rebo (1 font)

Hostench, Rosita: Diari de la padrina del Joan «Embarbussaments». Correu electrònic.

4. Ribes, que robes raves? — No els robo, els raves, que els rebo (2006, 1 font)

Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Embarbussaments i jocs de paraules. Embarbussaments». Web.

5. —Ribes, que robes raves? —No els robo, els raves, que els rebo (1997, 2 fonts)

Batllori, Josep i Jordi (1997): Què t'empatolles? «Els noms de persona», p. 20. La Galera.