A (la) disposició de

7 recurrències en 6 variants.

1. A la disposició (d'algú) (2004, 1 font)

Per ésser utilitzat o resolt segons voler d'algú.

Tot allò que es refereix a l'organització s'ha deixat a la disposició del secretari; ell és qui ho ha d'indicar / Resolgué abandonar la solució del problema a la disposició de les persones més expertes.

Sinònim: A les ordres (d'algú), al manar (d'algú), a discreció (d'algú), a la volença (d'algú), a la mercè de.

Font: R-M.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Disposició». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

2. A la disposició (de) (2014, 1 font)

Podeu comptar amb mi: estic a la vostra disposició.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. I. Locucions», p. 16. Llibres de l'Index, S.A..

3. A la disposició de (1995, 1 font)

Per ésser utilitzat o resolt segons voler d'algú.

Sinònim: A les ordres de, al manar de, a la mercè de, a la discreció de, a la direcció de.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1995): Diccionari de locucions «A», p. 24. Edicions 62.

4. Estar a disposició (de) (1996, 2 fonts)

Estar en estat que algú pugui servir-se'n o disposar-ne.

Sinònim: Estar disponible, estar dispost, estar preparat, estar lliure.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «E», p. 125. Edicions 62, accepció 1.

Estar al servei d'algú.

Sinònim: Estar a mercè de.

Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan (1996): Diccionari de frases fetes «E», p. 126. Edicions 62, accepció 2.

5. Estar a disposició de (2014, 1 font)

El llibre de reclamacions està a disposició dels clients.

Lloc: Vic (Osona).

Medina Casanovas, Jaume (2014): El parlar d'una família vigatana, II «Les locucions i les frases fetes. II. Frases fetes», p. 165. Llibres de l'Index, S.A..