A Argentona, traginers, que el treballar no els agrada

2 recurrències en 2 variants.

1. A Argentona, Traginers que el treballar no els agrada (1937, 1 font)

Hom diu també moliners en lloc de traginers. Respon al vell sentit del nostre poble que només acceptava com a treball aquell ofici que produís i que al cap de la jornada podia presentar una quantitat de feina obrada.

L'ofici de traginer era tingut com a feina de gandul, car tot el dia anaven de volta i seguien hostals i tavernes on jugaven, bevien i feien tertúlia amb amics i vianants i la seva vida es desenrotllava en una contínua folga. I els moliners també es.

Lloc: Argentona.