A Argentona, traginers (o moliners), que el treballar no els agrada

5 recurrències en 4 variants.

2. A Argentona, Traginers que el treballar no els agrada (1937, 1 font)

Hom diu també moliners en lloc de traginers. Respon al vell sentit del nostre poble que només acceptava com a treball aquell ofici que produís i que al cap de la jornada podia presentar una quantitat de feina obrada.

L'ofici de traginer era tingut com a feina de gandul, car tot el dia anaven de volta i seguien hostals i tavernes on jugaven, bevien i feien tertúlia amb amics i vianants i la seva vida es desenrotllava en una contínua folga. I els moliners també es.

Lloc: Argentona.

Amades i Gelats, Joan (1937): 'Refranys personals', dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937) «Refranys geogràfics», p. 121. Centre Excursionista de Catalunya.

4. A Argentona, moliners, que el treballar no els agrada (1989, 1 font)

D'una cançó d'un mariner de Mataró que repassa moltes poblacions de la costa catalana.

Font: Recollit per Joan Amades a "Refranys geogràfics".

Gimeno, Isabel (1989): El llibre dels refranys catalans «Refranys geogràfics», p. 190. Editorial de Vecchi.