A barata

7 recurrències en 4 variants.

1. A barata (1995, 4 fonts)

Mitjançant un bescanvi.

El comerç primitiu es feia a barata; la gent bescanviava tota mena d'objectes i espècies / Venia els seus productes a barata / Vendrà blat a barata o per diners.

Font: R-M / R-M / IEC.

Mitjançant un bescanvi.

Sinònim: Bescanviant, permutant, fent intercanvi.

A canvi, bescanviant.

Lloc: Maials (Segrià).

Solà i Miró, Eulàlia: Jocs de canalla, endevinalles, locucions i frases fetes «IX.A. Locucions», p. 111. Web.

2. A barata de (2004, 1 font)

3. A barato (1910, 1 font)