Diu el mort al degollat: —Qui t'ha fet eixe forat?

73 recurrències en 48 variants.
Escolteu-ho gràcies al projecte Common Voice:

1. Diu el mor al degollat: que t'ha fet eixe forat? (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

2. Diu el mort al degollat qui t'ha fet eixe forat (2010, 1 font)

3. Diu el mort al degollat qui t'ha fet eixe forat? (2003, 1 font)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

4. Diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat? (2003, 5 fonts)

Lloc: Cocentaina.

Ajuntament de Cocentaina - Oficina Municipal de Promoció Lingüística (OMPLI) (2003): Cocentaina. Any 2003 «Febrer», p. 8. Ajuntament de Cocentaina.

Lloc: Almoines (La Safor).

Correu / Malonda Grau, Batiste (2010). Correu electrònic.

Lloc: L'Alcúdia (Ribera Alta del Xúquer).

Trescolí Bordes, Oreto (2010): «Dites valencianes». Correu electrònic.

5. Diu el mort al degollat: Qui t'ha fet eixe forat? (1993, 2 fonts)

Lloc: Quart.

Pep i Cento Sancho (1993): Contes per als néts «Frases fetes populars. D», p. 61. Ajuntament de Quart.

6. Diu el mort al degollat: Qui t'ha tant mal adobat? (1914, 1 font)

7. Diu el mort al degollat: qui t'ha fet aquest forat? (1994, 3 fonts)

L'error es diu Vía Digital. I qui diu això domina Canal Satélite Digital. Diu el mort al degollat: qui t'ha fet aquest forat?

Avui «"Desclot". "Telefonia bàsica"», p. 4. L'Avui / El Punt Avui.

8. Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat (2010, 2 fonts)

D'explicació semblant a l'anterior.

Lloc: La Vall d'Albaida.

Correu / Gomar, Elena; Soler, Salvador (2010). Correu electrònic.

9. Diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat? (1987, 5 fonts)

Es diu per a reprendre a algú que critica els defectes d’altri i no veu els propis.

Sinònim: Quin forat, diu el mort al degollat.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Cap geperut es veu el gep.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en castellà: Dijo el asno al mulo: ‘Anda para allá, orejudo'.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en castellà: Dijo el cuervo a la graja: ‘Quítate allá, negra'.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en castellà: Dijo la sartén a la olla: ¡qué tiznada estás!.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en castellà: Espantóse la muerte de la degollada (cuando la vio tan desgreñada).

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en anglès: It's the pot calling the kettle black.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Trad.: El bou diu cornut a l'ase.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en italià: Il bue dice cornuto all'asino.

Es diu al·ludint a algú que manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix o que recrimina un defecte que ell també té.

Trad.: És la mort qui es riu de la decapitada.

Sinònim: Veiem la palla en l'ull dels altres, però no veiem la biga en el nostre | Cap geperut es veu el gep | Deia la cassola al perol: aparta't, que em mascares.

Equivalent en francès: C'est la morte qui se moque de la décapitée.

Lloc: Cocentaina (El Comtat).

Serveis Lingüístics de l'Ajuntament de Cocentaina (2010): SL Cocentaina. Ajuntament de Cocentaina.

10. Diu el mort al degollat: qui t'ha fet tan gran forat? (2001, 1 font)

''Va dir el lladre a l'altre lladre'. Frase presa de les laudes del Divendres Sant, que s'aplica a un que recrimina a un altre un defecte que ell també té.

Equivalent en llatí: Ait latro ad latronem.

11. Diu el mort al degollat: qui t'ha tan mal adobat? (1992, 2 fonts)

Sinònim: Diu el mort al degollat: qui t'ha tan mal aparellat?.

12. Diu el mort al degollat: qui t'ha tan mal aparellat? (2003, 1 font)

Sinònim: Diu el mort al degollat: qui t'ha tan mal adobat?.

13. Diu el mort al degollat: ¿qui t'ha fet aquest forat? (1993, 1 font)

Conca, Maria (1993): Els refranys catalans «Els sentiments i les actituds. Presumpció», p. 173. Edicions Tres i Quatre.

14. Diu el mort al degollat: ¿quí t'ha fet eixe forat? (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «D», p. 19. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.

15. Diu el mort al degollat… qui t'ha fet eixe forat? (2010, 1 font)

Lloc: La Vall d'Uixó (Plana Baixa).

Correu / Mingarro Muñoz, Plàcida (2010). Correu electrònic.

17. Diu la mort al degollat, qui t'ha tal aparellat? (1996, 2 fonts)

Sinònim: Diu la mort al degollat, qui t'a tal aparellat?.

Equivalent en castellà: El Catalán. Dixo la muerte al degollado, quien te ha tal parado.

Font: Hernán Núñez (1555:p.35v).

18. Diu lo mort al degollat qui t'ha tan mal adobat? (1831, 1 font)

19. Diu lo mort al degollat: / qui t'ha tan mal adobat? (2001, 1 font)

Hi ha 125 proverbis del recull de Ros que figuren al DCCL, sense procedir de Carles i Amat ni de Burguera, la qual cosa posa de manifest que el llibre de Ros és la font paremiogràfica principal del DCCL.

Font: Fèlix Amat, Diccionario catalán-castellano-latino, 2 vols., publicat per Josep Belvitges, Joaquim Esteve i Antoni Juglà, Barcelona: Imp. de Tecla Pla, 1803-1805.

20. Diu lo mort al degollat: / qui tan mal t'ha aparellat? (2001, 1 font)

23. Diu lo mórt al degollat: ¿qui t'ha fet eixe forat? (1879, 1 font)

Lloc: València.

Lo Rat Penat (1879): Lo Rat-Penat. Calendari llemosí 1879: p169-170; 172 «Refranys», p. 179. Revista Lo Rat Penat.

25. El mort diu al degollat: Qui t'ha fet aquest forat? (2006, 1 font)

Lloc: País Valencià.

Centre d'Autoaprenentatge de Valencià. Universitat Politècnica de València (2006): MCL Unitat 19 «Refranys. Clau - 39.», p. 10. Web.

26. El mort diu al degollat: ¿Qui t'ha fet eix forat? (2008, 1 font)

Es diu al·ludint a un qui manifesta estranyesa d'una cosa de què ell mateix pateix, o que recrimina un defecte que ell també té.

27. El mort li diu al degollat "Quí t'ha fet eixe forat?" (2010, 1 font)

28. El mort li diu al degollat, qui t'ha fet eixe forat (2010, 2 fonts)

Per a casos on no veem els nostres erros i veem la palla en l'ull de l'altre.

Correu / Montesinos Mora, Francisco (2010). Correu electrònic.

Per a casos on no veem els nostres erros i veem la palla en l'ull de l'altre.

Lloc: València.

30. El mort li diu al degollat: qui t'ha fet eixe forat? (2006, 3 fonts)

Lloc: Carcaixent.

Perles de Carcaixent (2006): Perles de Carcaixent «Dites, refranys i frases fetes». Web.

Lloc: Carcaixent.

Tarrago (2006): Perles de Carcaixent «Dites,refranys i frases fetes». Web.

32. El penjat li pregunta al degollat: qui t'ha fet aquest forat? (1996, 1 font)

Pujol i Vila, Josep (1996): 3000 refranys de nostra terra «de tot una mica», p. 86. Web.

33. Li diu el mort al degollat qui t'ha fet eixe forat (2010, 1 font)

34. Li diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat (2010, 1 font)

35. Li diu el mort al degollat, qui t'ha fet eixe forat? (2010, 1 font)

36. Li diu el mort al degollat, qui tha fet aquest forat? (2009, 1 font)

Sanz, Marga (2009): Anna Notícies «Esquerra Unida insta a PP i PSOE a "deixar de donar classes de decència política». Web.

37. Li diu el mort al degollat: Qui t'ha fet aquest forat? (2008, 1 font)

Allò no eren traïcions, allò eren negocis. Ara els barons i les baronesses populars s'exclamen al cel. Li diu el mort al degollat: ‘Qui t'ha fet aquest forat?'. Com a nota també curiosa ha quedat la intervenció de la presidenta del PP.

Sanchis, Vicent (2008): Avui «Desclot. Li diu el mort al degollat». L'Avui / El Punt Avui.

38. Li diu el mort al degollat: Qui t'ha fet eixe forat (2010, 1 font)

39. Li diu el mort al degollat: Qui t'ha fet eixe forat? (2010, 1 font)

40. Li diu el mort al degollat: qui t'ha fet eixe forat? (2008, 6 fonts)

Mots de patxanga.

Lloc: Xàtiva (Costera).

Alietes el del Corralot (2009): El Penjoll «Mots de patxanga (V): Sentències». Web.

Lloc: Vall d'Albaida.

Claustre del CEIP Verge dels Desemparats d'Atzeneta d'Albaida (2010). Web.

Lloc: Polop (Marina Baixa).

Correu / Cano Server, Paqui (2010). Correu electrònic.

El xarrador sempre clava la pota per parlar més del que li toca.

41. Li diu el mort al degollat: ¿Qui t'ha fet eix forat? (2008, 1 font)

42. Li diu el mort al degollat: —Qui t'ha fet eixe forat? (2010, 3 fonts)

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «214 - Li diu el mort al degollat: -Qui t'ha fet eixe forat?», p. 214. Blogger.

44. Li diu el mort al degollat… Qui t'ha fet ixe forat? (2010, 1 font)

Lloc: Alginet (Ribera Alta).

Correu / Castell i Bru, Benjamí (2010). Correu electrònic.

45. Li diu el mort al degollat… qui t'ha fet eixe forat? (2010, 1 font)

46. Li diu el mort, al degollat: Qui t'ha fet eixe forat? (2010, 1 font)

47. Qui t'ha fet eixe forat? li diu el mort al degollat (1987, 1 font)

Martí i Adell, Cristòfor (1987): El nostre refranyer «LA PERSONALITAT I EL CAPTENIMENT», p. 119. Editorial l'Esquer.

48. Qui t'ha fet eixe forat?! -li diu el mort al degollat (2010, 1 font)

Diu el mort al degollat: —Qui t'ha fet eixe forat?

Pàmies i Riudor, Víctor (2014): 300 dites que faran història «214 - Li diu el mort al degollat: -Qui t'ha fet eixe forat?»

Diu el mort al degollat: —Qui t'ha fet eixe forat?

Mínguez Martínez, Virgínia, palmera.vir (2015): Instagram «Palmera.vir»

Diu el mort al degollat: —Qui t'ha fet eixe forat?

Mínguez Martínez, Virgínia, palmera.vir (2016): Instagram «Palmera.vir»

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte