Si de la dona vols er criat, ves uns quants dies a Montserrat

3 recurrències en 2 variants.

1. Si de la dona vols ser criat / ves uns quants dies a Montserrat (1947, 1 font)

Per indicar que la vida col·lectiva en romiatges i l'estada d'ermitatge, obliga als homes a fer feines mecàniques i domèstiques impròpies del seu sexe.

2. Si de la dona vols ésser criat vés uns quants dies a Montserrat (1951, 2 fonts)