Estudi paremiològic del 'Tirant lo Blanch'

Estudi paremiològic del 'Tirant lo Blanch'

Autor: Baile López, Eduard

Any de publicació: 2007

ISBN: 978-84-9773-357-1

Editorial: Universitat d'Alacant

Municipi: Alacant

Edició: Primera

Any edició: 2007

Pàgines: 13

Idioma: Català

Enllaç: rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/12653/1/AHLM_Lle%C3%B3_EduardBaile.pdf

Observacions: Actas del XI Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (León, 20-24 de septiembre de 2005), ed. per A. López Castro i M.-L. Cuesta Torre. Vol. II. León. p277-285.


Aquesta obra té 242 fitxes a la base de dades, de les quals 70 estan recollides en aquest web.