Instruccions d'ús

El cos principal de cerca fa una cerca simple en el camp de paremiotipus. Un paremiotipus és una unitat fraseològica (o parèmia) que hem pres com a principal de tot un seguit de variants formals, cronològiques o dialectals.

La cerca retorna l’enllaç a la fitxa dels resultats ordenats alfabèticament en pantalles configurables de 10, 15, 25 o 50 resultats. Al peu de la cerca apareixen el nombre total de pantalles que responen a la cerca feta.

Si accedim a qualsevol fitxa, sota del paremiotipus seleccionat hi ha les dades estadístiques de nombre total de recurrències i nombre de variants. A continuació, numerades, mostra les diferents variants (ordenades alfabèticament), amb indicació del nombre de fonts i de l’any de datació més antic i, també ordenades alfabèticament, les diverses fonts per a cada variant.

De cada font mostra aquells camps que són plens (sinònim, equivalent, lloc, explicació, exemples) i tots els camps que permeten identificar la font i on apareix la parèmia en qüestió (autor, any, editorial, títol obra, apartat, pàgina, etc.).

Quan la font citada té fitxa bibliogràfica es mostra amb enllaç, que porta a una nova pàgina amb la coberta del llibre (o font escrita o digital) i una breu fitxa bibliogràfica. Hi consta, quan el sé, el preu del llibre, l’ISBN, l’editorial, l’edició, la col·lecció, el nombre de pàgines i un breu comentari.

Així mateix, en alguns paremiotipus he trobat imatges que representen aquella parèmia. Poden ser il·lustracions de llibres, rajoles, dibuixos, samarretes, bosses de mà, tasses, revistes antigues… Apareix una miniatura a la banda dreta que enllaça amb la font original (si és en línia) i amb anotació de totes les dades possibles per identificar l’autor i l’obra.

Cerca

Hem intentat que les opcions de cerca siguin diverses i configurables per tal de poder donar resposta a la majoria de necessitats que tinguin els usuaris de la PCCD.

Així, tant es pot cercar en el camp paremiotipus (per defecte), com en els camps de variants, sinònims i equivalents idiomàtics (marcant les caselles corresponents sota el quadre principal de cerca).

La funcionalitat de cerca permet trobar frases per mots i per fragments en diferents modes:

 • Mode de cerca conté: Aquest és el mode de cerca per defecte. Si hom busca diversos termes (p. ex. «gener febrer»), apareixeran resultats que inclouen tots els termes. Opcionalment, els termes es poden també separar per comes («gener, febrer»). L’ordre dels mots no altera els resultats.
 • Mode de cerca frase sencera: Permet cercar per fragments de frase sencers.
 • Mode de cerca comença per: Permet cercar frases que comencen pel fragment indicat.
 • Mode de cerca acaba en: Permet cercar frases que acaben en el fragment indicat.
 • Mode de cerca exactament: Serveix per trobar resultats exactes. Només s’obtindran resultats si hom busca una frase exacta.
 • Mode de cerca amb comodins: Permet la cerca de fragments de paraules i frases mitjançant els caràcters «*» i «?». Per exemple, la cerca «*pobre*» trobarà frases amb els termes pobre, pobresa i afartapobres, i la cerca «ll?bre» amb els termes llebre i llibre.
 • Mode de cerca avançada:
  • Per defecte, si no s’especifica cap operador, la cerca retornarà resultats per qualsevol dels termes. Exemple: «setembre gener».
  • + — L’operador de suma indica que el terme ha d’estar present. Exemple: «+setembre +carabasses».
  • - — L’operador de resta indica que el terme no ha d’estar present. Exemple: «pluja -boira».
  • * — L’asterisc permet la cerca de termes que comencen per determinats caràcters. Exemple: «pobre*».
  • "" — Les cometes altes permeten la cerca de fragments sencers (semblant al mode de cerca «frase sencera»). Exemple: «"no té"».

Per facilitar les cerques, cap mode de cerca té en compte les majúscules ni els signes d’accentuació.

Un projecte de:

www.dites.cat

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte