A A Lasquarri, gavatxos
A Abrera, donen garses per perdius
A Abrera, garses
A Abrera, per Sant Pere maten la garsa
A Adraén, tanys
A Adrall no han menjat mai tall
A Adrall són gent del carall, i al Pla ja no t'hi cal anar
A Adrall, els del rovell de l'ou
A aferrapilla
A Àger, galtes de beceroles i panxa de guitarró