Paremiologia catalana comparada digital

Fonts bibliogràfiques

AutorAnyTítolRegistresVarietat dialectal
Bretanya, Alberta de1215Doctrina de ben parlar175General
Abril Español, Joan1996Diccionari de frases fetes català-castellà castellà-català2345General
Alzamora Bisbal, Jaume2008Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra9727Illes Balears. Mallorca
Amades i Gelats, Joan1930Números meravellosos793General
Amades i Gelats, Joan1935La mort. Costums i creences156General
Amades i Gelats, Joan1951Refranyer català comentat518General
Amades i Gelats, Joan1978L'escudella. La pipa549General
Amades i Gelats, Joan1935Refranys personals1998General
Amades i Gelats, Joan1937«Refranys geogràfics», dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937)192General
Amades i Gelats, Joan1951Folklore de Catalunya. Cançoner21638General
Carles i Amat, Joan1636Quatre cents aforismes catalans395Catalunya
Palahí, Lluís1994«Expressions ganxones», dins Setmanari Àncora1161Catalunya. Empordà. Baix Empordà. Sant Feliu de Guíxols
Aparicio Ortiz, José M.19992001 refranys i un grapat de dites i cançonetes d'Alzira i la seua comarca2049País Valencià. Ribera. Ribera Alta. Alzira
Aragonés Salvat, Albert2003Refrans i modismes tortosins, de Federico Pastor i Lluís2258Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Garcia Salines, Jordi P.1994Refranys i frases fetes populars catalanes1141Catalunya
Baile López, Eduard2007«Estudi paremiològic del 'Tirant lo Blanch'»242General
Balbastre i Ferrer, Josep1977Nou recull de modismes i frases fetes6382General
Ballot i Torres, Josep Pau1814Gramática y apología de la llengua cathalana553General
Pàmies i Riudor, Víctor2012Dites.cat. Locucions, frases fetes i refranys del català2658General
Barri, Tomàs1958Aforismes, refranys, màximes i cites d'ús industrial i familiar221Catalunya
Bartrina d'Aixemús, Joaquim M.1881La meteorologia popular107General
Batlle, Joan Baptista1898Calendari català, per a l'any 1898190Catalunya
Batlle, Joan Baptista1899Calendari català, per a l'any 189920Catalunya
Batlle, Joan Baptista1900Calendari català, per a l'any 190051Catalunya
Batlle, Joan Baptista1901Calendari català, per a l'any 190144Catalunya
Batlle, Joan Baptista1902Calendari català, per a l'any 190274Catalunya
Batlle, Joan Baptista1903Calendari català, per a l'any 190317Catalunya
Batlle, Joan Baptista1904Calendari català, per a l'any 190429Catalunya
Batlle, Joan Baptista1905Calendari català, per a l'any 190541Catalunya
Serra de Manresa, Fra Valentí2019El llibre de la mel. Apicultura popular i plantes mel·líferes34General
Sanchis Guarner, Manuel1951Calendari de refranys1854General
Pons Moya, Joan1984Dites i refranys menorquins7185Illes Balears. Menorca
Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca)1918Folk-lore menorquín. De la pagesia. Tom I1587Illes Balears. Menorca
Pàmies i Riudor, Víctor2014300 dites que faran història303General
Sallent i Tatjer, Joan2015Refranys il·lustrats129Catalunya
Sallent i Tatjer, Joan2017Refranys il·lustrats 2127Catalunya
Pons, Nathalie; Ben-Arab, Màriam (il·lustr.)2010Refranys per jugar77General
Blas Núñez, Amparo; Oriola Velló, Frederic2012El mirall pautat. Recull d'expressions i parèmies musicals en la tradició popular3207General
Gargallo Gregori, José2008El refranyer27973General
Espinal, M. Teresa2004Diccionari de sinònims de frases fetes (DSFF)18867General
Martí Mestre, Joaquim2017Diccionari de fraseologia (segles XVII-XXI)12493País Valencià
Rodríguez-Vida, Susana1997Diccionari temàtic de modismes6502General
Sanchis Carbonell, Josep2007Bocaviu. Bocins de llengua de transmissió oral i escrita arreplegats a Ontinyent5759País Valencià. Vall d'Albaida. Ontinyent
Galán Castañ, Josep2003Modismes i frases fetes de la parla de Fraga5657Franja de Ponent. Matarranya. Fraga
Espunyes, Josep2007Dites, locucions i frases fetes5080General
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan1984Diccionari de locucions3477General
Raspall i Juanola, Joana; Martí i Castell, Joan1984Diccionari de frases fetes5077General
Pujol i Vila, Josep19995.000 Refranys de nostra terra5010Catalunya
Farnés i Badó, Sebastià1992-99Paremiologia catalana comparada, I-VIII30518General
Farràs i Muntó, Elvira1998Ribera amunt són les boniques. Refranys i dites de l'Alt Pirineu català4142Catalunya. Pallars
Moret i Coso, Hèctor1995Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa. 3. Gèneres menors de la literatura popular3967Franja de Ponent
Perramon i Barnadas, Sever1979Proverbis, dites i frases fetes de la llengua catalana3933General
Conca, Maria1988Els refranys catalans3625General
Millà i Reig, Lluís1965Cinc mil refranys catalans i frases fetes, populars3508General
Pons Lluch, Josep1993Refranyer menorquí3287Illes Balears. Menorca
Miró i Borràs, Oleguer1900Aforística médica popular catalana confrontada ab la de altres llengües3109General
Fuster, Miquel1979Refranyer popular de l'illa de Mallorca5833Illes Balears. Mallorca
Pastor i Lluís, Federico1910Refrans i modismes tortosins2508Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Martí i Adell, Cristòfor1987El nostre refranyer2506País Valencià
Diàfora1982Diccionari essencial castellà-català català-castellà2422General
Conca, Maria; Guia, Josep1996Els primers reculls de proverbis catalans2305General
Peris, Antoni2001Diccionari de locucions i frases llatines2299General
Genís i Bech, Salvador1910Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya2045General
Soleriestruch, Eduard1980Refranyer de la Ribera1943País Valencià. Ribera
Font, Ramon1900Refráns de la llengua catalana1778General
Bulbena i Tusell, Antoni (pseudònim: Antoni Tallander)1900Aforismes & proverbis històrichs & tradicionals1775General
Bruguera Martí, Maria; Serra Mayoral, Carles2019Coses sentides. El parlar de Palafrugell1329Catalunya. Empordà. Baix Empordà. Palafrugell
Sánchez Férriz, Miquel Àngel2003«Elaboració d'un recull de proverbis en diverses llengües europees, amb l'establiment de les equivalències corresponents, per a la seva utilització com a recurs pedagògic a la classe de llengües estrangeres»1639General
Busquets i Molas, Esteve1987Els animals segons el poble1634General
Amades i Gelats, Joan1950-56Costumari català. El curs de l'any (5 vol.)4360General
Farell i Domingo, Joan1989Refranyer tèxtil català1386Catalunya
Llagostera i Sala, Francesc1883Aforística catalana, o sia, col·lecció de refranys populars catalans1376General
Seuba Freixas, A.; Giménez Sales, M.1993Refranys i aforismes tradicionals catalans1375General
Gimeno, Isabel1989El llibre dels refranys catalans1306General
Estruch Subirana, Maria2008Mil veus de Bacus. Diccionari etnolingüístic de la vinya i el vi al Bages1124General
Parés i Puntas, Anna1997Diccionari de refranys català-castellà castellà-català1108General
Parés i Puntas, Anna1999Tots els refranys catalans26522General
Bellmunt i Figueras, Joan1987Fets, costums i llegendes. Les Garrigues, III682Catalunya. Garrigues
Bellmunt i Figueras, Joan1992Fets, costums i llegendes. Val d'Aran. Refranys1097Catalunya. Vall d'Aran
Llàcer i Bueno, Josep Joan19851.000 refranys de la Marina1050País Valencià. Marina
Llull, Ramon1302Llibre de mil proverbis1032General
Albert, Caterina,(pseudònim Víctor Català)2005Quincalla. Mil adagis per aprendre vocabulari1000General
Rovira i Virgili, Antoni1914Diccionari Català-Castellà & Castellà-Català999General
Plana i Payraló, Miquel; Puntí i Sants, Teresa1990Dites i refranys populars de la comarca del Pla de l'Estany985Catalunya. Pla de l'Estany
Ros, Carles1733Tratat de adages, y refranys valencians y practica pera escriure ab perfecció la lengua valenciana956País Valencià
Batllori, Josep i Jordi; Ruiz, Àngels1997Què t'empatolles? Recull d'embarbussaments436General
Bergnes, J.1882Col·lecció de proverbis, máximas y adagis catalans390Catalunya del Nord
Blanc i Grau, Miquel1983Refranyer del Matarranya423Franja de Ponent. Matarranya
Blanic, Jean1917Vocabulaire français-catalan285Catalunya del Nord
Metge, Bernat1399Lo somni33General
Serra i Boldú, Valeri1918Festes i tradicions populars de Catalunya142Catalunya
Serra i Boldú, Valeri1918Folklore de la pagesia448Catalunya
Serra i Boldú, Valeri1922Aplec de rondalles. Nova recopilació de rondalles populars catalanes134Catalunya
Serra i Boldú, Valeri1931Rondalles populars, I124Catalunya
Borja i Sanz, Joan2007«Les fonts etnopoètiques en l'obra literària de Bernat Capó», dins L'aiguadolç. Revista de literatura, núm. 33-34, 2007. Dossier: Bernat Capó: espigolant pel rostoll de les paraules, p93-12099País Valencià
Capdevila i Plandiura, Carles1997«Mentre hi ha Visa hi ha esperança»104General
Capmany i Farrés, Aureli1926«La parèmia en «Lo somni», de Bernat Metge», dins Paraula Cristiana, núm. 20, any IV (agost 1926), p119-133312General
Carbó, Joaquim; Rifà, Fina1977L'home dels nassos. El curs de l'any a través de dites, poemes i cançons344General
Consell Insular de Menorca1983Folklore menorquí. Un recull per a les primeres edats128Illes Balears. Menorca
Codinach y Espinalt, Joan1903Aplech de sentencies y pensaments de filosophs insignes vestits á la catalana y seguits d'alguns aforismes catalans217General
Coll, Pep1991El parlar del Pallars482Catalunya. Pallars
Conca, Maria; Guia, Josep1995«D'un complex d'inferioritat proverbial», dins Caplletra, 18 (1995, Primavera), p177-210164General
Contos, Montserrat2010Ditxos a Cadaqués162Catalunya. Empordà. Alt Empordà. Cadaqués
Correig i Blanchar, M.; Cugat i Solà, L.; Rius i Benito, M. D.1984Una capseta blanca que s'obre i no es tanca571General
Cortils i Vieta, Josep1886Ethología de Blánes333Catalunya. Selva. Blanes
Cot, Diana; Folia, Marta; Espinoza, Pedro1998Cop d'ull (mira com es diu en castellà)51General
Cruanyes, Elda1985Tal com sona a Cadaqués637Catalunya. Empordà. Alt Empordà. Cadaqués
D. J. A. X. y F.1831Diccionario de refranes catalanes y castellanos535General
D. y M.1847Diccionario catalán-castellano y vice versa redactado en vista de cuantos se han publicado hasta el dia (Libro de faltriquera)472General
Escafí i Tous, Pere2000Cançons, gloses, refranys i locucions del fang200General
Escolà i Tuset, Josep M.1997Diccionari de llatinismes i expressions clàssiques810General
Espinós i Quero, Antoni; Polo Villaseñor, Fernando1987«Refraner de Xàbia», dins Xàbiga, núm. 3 (Estiu-tardor, 1987), pàg. 81-95408País Valencià. Marina. Xàbia
Fages de Romà, Narcís1853El amic dels llauradors ó aforismes rurals436País Valencià
Ferrà i Perelló, Bartomeu1877«Brins y gavelles (adagis y modismes)», dins Museo Balear de Historia y Literatura, Ciencias y Artes, núm. 11 (15 de desembre, 1877): 427-433154Illes Balears
Ferrer, Fra Magí (F. M. F. P. y M. M.)1839Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys)773General
Ferret, Antoni1968Parleu més bé el català936General
Fonoll, Celdoni2010Bèsties i bestioles51General
Forgas i Berdet, Esther1992El blat i el pa a les dites catalanes867General
Enciclopèdia Catalana2000Diccionari de frases fetes, refranys i locucions amb l'equivalència en castellà3694General
Bataller Català, Alexandre; Narbon Clavero, Carme2005«Les paraules de la seda. Llengua i cultura sericícula valenciana»61General
Frisoni, Gaetano1912Grammatica e dizionario della lingua catalana colla chiave dei temi e una raccolta di 350 proverbi349General
Galiana i Cervera, Fra Lluís1769Rondalla de Rondalles, á imitació del Cuento de Cuentos de Don Francisco de Quevedo, y de la Història de Històries de Don Diego de Torres; compòsta per un curiós apassionat á la Llengua Llemosina: y treta á llum per Carlos Ros592País Valencià
Gimeno, Antoni; Roura, Amadeu1982Anys i panys. Refranys i tradicions del curs de l'any485General
Griñó i Garriga, David1981Oficis que es perden114General
Griñó i Garriga, David1976Remeis casolans114General
Guia i Marín, Josep1995«Introducció a la fraseologia del Tirant»89General
Institut d'Estudis Eivissencs1986El nostre refranyer per alumnes de 3r de BUP del Col·legi de la Consolació295Illes Balears. Eivissa
Jané, Albert1973Aclariments lingüístics. Volum I. Aspectes generals. Ortologia. Morfologia104General
Jané, Albert1973Aclariments lingüístics. Volum II. Sintaxi248General
Jané, Albert1973Aclariments lingüístics. Volum III. Sintaxi. Lèxic. Respostes a lectors206General
Casa Jorba1915Calendari de Catalunya corresponent a l'any de traspàs 1916214General
Lagarda-Mata, Sylvia1998Goita, camaco! Vale, pagès!363Catalunya
Lladó Coll, Maria Teresa2014«Recull de frases fetes de Maria Teresa Lladó Coll»1507Catalunya. Gironès. Salt
Lluís, Joan1955Records de la meva vida de pastor130Catalunya. Pallars
Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert2006Els noms populars de núvols, boires i vents a l'Urgell70Catalunya. Urgell
Maluquer i Maluquer, Albert1935Els vells, font d'aforismes371General
Manent i Segimon, Albert1996Els noms populars de núvols, boires i vents del Maresme105Catalunya. Maresme
Marcet y Ll., J.1863Compendio de los errores en que incurren los catalanes al hablar y escribir67General
Martín Burutxaga, Pedro M.2014Petit refranyer català-esperanto690General
Massip i Bonet, M. Àngels; González, Juan Antonio2009«Unitats fraseològiques a l'obra «Els col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa», de Cristòfor Despuig»78Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Clotet, Narcís2013App. L'arbre refranyer - Mil-en-branca2018General
Millà i Reig, Lluís1978El català mare de totes les llengües (humorada fonètica)329General
Miravitlles, Joan1989Diccionari general de barbarismes i altres incorreccions1954General
Oliveras, Carme; Blanco, Riki2008Dites i refranys31Infantil
Briz, Francesch Pelayo1864Calendari catalá del any 186552Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1865Calendari catalá del any 186675Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1867Calendari catalá del any 186758Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1868Calendari catalá del any 186864Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1869Calendari catalá del any 186969Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1870Calendari catalá del any 187025Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1871Calendari catalá del any 187130Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1872Calendari catalá del any 18724Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1873Calendari catalá del any 187310Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1874Calendari catalá del any 18743Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1874Calendari catalá del any 18752Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1876Calendari catalá del any 187613Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1876Calendari catalá del any 187712Catalunya
Briz, Francesch Pelayo1877Calendari catalá del any 187811Catalunya
Briz, Francesch Pelayo; Matheu, F.1878Calendari catalá del any 187914Catalunya
Briz, Francesch Pelayo; Matheu, F.1879Calendari catalá del any 188020Catalunya
Briz, Francesch Pelayo; Matheu, F.1880Calendari catalá del any 18812Catalunya
Briz, Francesch Pelayo; Matheu, F.1881Calendari catalá del any 18822Catalunya
Conca, Maria; Guia, Josep2001«Els orígens de la paremiografia catalana contemporània»286General
Biosca, Mercè; Cornadó, Maria-Pau2003El refranyer de Joan Viladot7959General
Rodríguez Picó, Alfred1987Quin temps farà?140General
Prats i Sobrepere, Joan; Cervera i Batariu, Joan; Manent i Segimon, Albert2008Lèxic de meteorologia popular a les Garrigues123Catalunya. Garrigues
Prat i Fernàndez, Cesc2012«Sabadell, dit i escrit - Locucions tèxtils... per no perdre el fil»178Catalunya. Vallès. Sabadell
Bofarull, Manuel de1300Proverbis árabes. Extrets d'un manuscrit català del sigle XIV338General
Puigmalet, Joan2013Trons a remolar. Dites i refranys sobre el Prat de Llobregat837Catalunya. Baix Llobregat. El Prat de Llobregat
Pujol i Campeny, Afra2008«Els refranys. Estudi i equivalències»159General
Revue Catalane1907-21Diversos articles de diversos autors725Catalunya del Nord
Romaní i Olivé, Josep Maria2009Diccionari del vi i del beure655General
Romeu i Figueras, Josep1953La nit de Sant Joan57Catalunya
Sadurní i Vallès, Pere1982Retalls del folklore penedesenc922Catalunya. Penedès
Salvà, Francesc1990Aforismes i refranys334Infantil
Tasis, Rafael1966La saviesa del poble54Catalunya
Trepat i Albero, Josep Anton1995Refranys de vora mar567General
Turmeda, Anselm1398Llibre de bons amonestaments99General
Turmeda, Anselm1417Disputa de l'ase30General
Usón, J.1926Doscents aforismes. Maximes-sentencies i consells acoblats per J. Uson i endreçats als amants del llibre229General
Fontana, Joan; Gargallo, José Enrique; Pàmies, Víctor; Ugarte, Xus2016Els refranys més usuals de la llengua catalana497General
Verdú, Jordi Raül2010La velleta refranyera401País Valencià
Vinyets Jiménez, Jordi1990Folklore de Sentmenat768Catalunya. Vallès. Sentmenat
Vinyoles i Vidal, Joan J.; Piqué i Huerta, Ramon1989Diccionari eròtic i sexual150General
Trup, Ladislav; Alvarado, Salustio1987Refranero castellano catalán latín eslovaco checo930General
Pomares Navarra, Joaquim1997Diccionari del català popular i d'argot5530General
Amades i Gelats, Joan1947Les faules d'Isop110General
Amades i Gelats, Joan1947Refranyer nadalenc335General
Amades i Gelats, Joan1947Refranyer montserratí62General
Cortès i Manyà, Antoni1987Dites i refranys a Bot605Catalunya. Terra Alta. Bot
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1994Els mesos de l'any. Col·lecció «Folklore, 2»106Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1994Ara ve Nadal. Col·lecció «Folklore, 3»88Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1990Els dies de la setmanal. Col·lecció «Folklore, 4»117Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1994Anem al mercat. Col·lecció «Folklore, 5»145Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1991Un mal somni. Col·lecció «Folklore, 6»64Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1992Juguem als oficis. Col·lecció «Folklore, 7»81Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1992Una guineu tranquil·la. Col·lecció «Folklore, 8»76Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1993Ara ve Carnestoltes. Col·lecció «Folklore, 9»46Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1994L'abella va a fer un tomb. Col·lecció «Folklore, 10»46Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1995Ara ve la tardor. Col·lecció «Folklore, 11»52Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1999Ara ve la tardor. Col·lecció «Folklore, 11»31Infantil
Sabaté i Rodié, Teresa; Culla i Perarnau, Rita1997El caganer. Col·lecció «Folklore, 14»62Infantil
Grupo Promotor Santillana1997Lectures. Llibre de refranys. Cicle inicial 2n61General
Timoneda, Joan1562Flor d'enamorats55General
Curiositats de Catalunya1936Curiositats de Catalunya1714Catalunya
Pàmies, Víctor; Palou, Jordi2012Els 100 refranys més populars618General
Pàmies i Riudor, Víctor2010Top ten de refranys catalans11905General
Muñoz, Pere (dir.)1979Refranys dels vells de les nostres terres594Catalunya
Figueras i Bas, Immaculada1980Dites catalanes329Catalunya
Figueras i Bas, Immaculada1980Dites catalanes. Encreuats104Catalunya
González Felip, Marisol2000Frases fetes al nord de la llengua. Diccionari de les comarques de Castelló1234País Valencià. Plana
Ferrer, Antoni Lluc1979«Refranys i locucions del 'Diari de Buja'»403Illes Balears. Mallorca
Obiols Potensà, Josep2016Dites, refranys i paraules de la Vall de Cabó1151Catalunya. Alt Urgell. Vall de Cabó
Badia i Pujol, Jordi2019«Ras i curt: Deu dites mal dites»60General
Badia i Pujol, Jordi2019«Cultura - Llengua: Per Santa Llúcia, un pas de puça: quinze refranys per a fer créixer el dia»50General
Badia i Pujol, Jordi2020«Ras i curt: Deu frases fetes que semblen catalanes però no ho són»60General
Gomis i Mestre, Cels1910La bruixa catalana36General
Verdaguer i Santaló, Jacint1907Folk-lore499General
Jordà i Canal, Josep1916Aforismes catalans. Assaig d'estudi57General
Figuera, Manel; Vigo, Salvador20171.672 dites populars del parlar de Cerdanya. Gramàtica, frases fetes i refranys cerdans1672Catalunya. Cerdanya
Coromina, Toni2015«La riquesa del català parlat a Vic»296Catalunya. Osona. Vic
Sola i Ramos, Elisa1999«Proverbis, dites i frases fetes de Blanes»379Catalunya. Selva. Blanes
Massana i Mola, Josep M.2004Diccionari de lleidatanismes2373Catalunya. Terres de Lleida
Jordà Mulet, Juli2014Paraules en xarxa. Paraules rescatades1944País Valencià
Albareda Vidal, Maria1998«Recull, 5 - Associació Cultural Baixa Segarra - Maria Albareda Vidal»146Catalunya. Segarra
Medina Casanovas, Jaume2014El parlar d'una família vigatana8917Catalunya. Osona. Vic
Llavina, Jordi2020Parlem-ne: «¿Flors i violes o tururut violes?»91General
Badia i Pujol, Jordi2019«Ras i curt - Quaranta locucions i frases fetes que hem de saber»44General
Palacín, Lola1980«Recull de refranys»142Catalunya. Pallars
Cervera Sanz, Miguel2018Refranyer valencià1486País Valencià
Moreira, Joan1934Del folklore tortosí. Costums, ballets, pregàries, parèmies, jocs i cançons del camp i de la ciutat de Tortosa744Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Domènech i Moner, Joan1987Beget i la seva rodalia26Catalunya. Ripollès. Beget
Lo Traductor2007Com parlem per allà baix46Catalunya. Terres de l'Ebre
Monjo i Pasqual, Eugeni-Adolf1994Saba vella1767País Valencià
Pínter i Soler, Sílvia1995«El funcionament de l'antropònim en la fraseologia popular»464General
Pínter i Soler, Sílvia2008«Els noms parlants en la fraseologia popular catalana»145General
Hospitaler, José1869Vocabulario castellano menorquin y vice-versa91Illes Balears. Menorca
Benejam i Vives, Joan1885Vocabulario menorquin-castellano87Illes Balears. Menorca
El Pitiuso1957El Pitiuso. Almanaque para Ibiza y Formentera45Illes Balears. Eivissa i Formentera
Juan Bonet, Antoni1944-57Refranero ibicenco805Illes Balears. Eivissa
Castelló Guasch, Joan1951-79Adagis435Illes Balears. Eivissa i Formentera
Macip, Salvador2007El rei del món983General
Llorens i Jordana, Rodolf1968Com han estat i com som els catalans1276Catalunya
Vilarrasa Ruiz, Clara2011La particularitat rossellonesa a través de Carles Grandó (tesi doctoral)825Catalunya del Nord. Rosselló
Bofarull i Terrades, Manuel1995Figures vora el rec659Catalunya
Roca Jané, Gerard2011«La vida al Vinyet de Solsona en la primera meitat del s. XX»647Catalunya. Solsonès. Solsona
Forster, E. M.1910Howards End544General
Sharpe, Tom1984Wilt, més que mai513General
Solsona, Ramon2005A paraules em convides. Meravelles, curiositats i sorpreses del llenguatge401General
Monturiol i Sanés, Joaquim; Domínguez i Portabella, Eloi2001El parlar de la Garrotxa2920Catalunya. Garrotxa
Ortís Escuer, Pere2002La parla de l'Urgell813Catalunya. Urgell
Riudavets, Francesc2018Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll)742Illes Balears. Menorca
Grup d'alumnes de 2n de BUP de Institut d'Agramunt1987365 dies a casa de pagès a través de 190 dites populars de la Ribera del Sió i del Mig Segre86Catalunya. Urgell. Agramunt
Bonsenyor, Jahuda1298Libre de paraules e dits de savis e filosofs1054General
Llorca Ibi, Francesc Xavier2019Gat vell. Dites marineres1016País Valencià
Reixach i Carbó, Baldiri1749Instruccions per la ensenyansa de minyons281Catalunya
Comes i Nácher, Joan1996No queda lo dit, sino lo escrit. Recull de refrans valencians3688País Valencià
Ibiza1947«Refranes marineros»42Illes Balears. Eivissa
El café de la historia2020«Refranes»932General
Solsona, Ramon2011L'home de la maleta1965Catalunya
Guiter, Henri1969Proverbes et dictons catalans4437Catalunya del Nord
Grandó, Carles500 proverbis, dites, adagis llestats demés los més populars de la Plana de Rosselló498Catalunya del Nord. Rosselló
Pépratx, Justin1880Ramellets de proverbis, maximas, refrans y adagis catalans escullits y posats en quartetas824Catalunya del Nord
Pépratx, Justin1881"Comparaisons populaires les plus usitées dans le dialecte catalan-roussillonnais"0Catalunya del Nord
Nogués, Xavier; Pujols, Francesc1919La Catalunya pintoresca196Catalunya
Sala, Bartolomé1888Lecciones fáciles de Gramàtica Española y de lengua Catalana para uso de las escuelas y colegios de ambos sexos28General
E. y F., J.1873Lo llibre d'or: colecció de aforismes catalans470Catalunya
Nogareda i Puigdemont, Josep A.1961Recull de mil i un refranys, proverbis i «mots fets» catalans999Catalunya
Caralt, Ramon1966Parleu bé el català - I - Vocabulari d'incorreccions313General
Textos de humor2015«597 dites mallorquines, frases hechas mallorquinas, humor»597Illes Balears. Mallorca
Gomis i Mestre, Cels1910Zoologia popular catalana1870General
Caixa de Barcelona1982La tardor. Recull de tradicions, activitats i costums de l'equinocci de tardor13Catalunya
Badia i Pujol, Jordi2020«Ras i curt: "Qui res no estrena, res no val": un doll de refranys de Nadal, Cap d'Any i Reis»69General
Cerradelo, Silverio; Valls, Esteve2013Achega fraseolóxica para un dicionario bilingüe galego-catalán / catalán-galego1837General
Paczolay, Gyula1997European proverbs in 55 languages with equivalents in arabic, persian, sanskrit, chinese and japanese2169General
Enciclopèdia Catalana1997-2021Diccionari multilingüe0General
Skaw2009«Racó Català - Dites i refranys en català»406General
Abelló Sala, Núria2014«Núvol - Expressions pratenques obscenes»39Catalunya. Baix Llobregat. El Prat de Llobregat
Siquès i Reig, Pere2006La boca. Refranys, acudits i parèmies665General
Pons Marquès, Pilar2020«Refranys i dites populars menorquines de sa meva estimada àvia, Pilar Orfila (1871-1960)»868Illes Balears. Menorca
Ramírez, Ana-Luisa2004Els refranys i el medi ambient. Guia personal de nous valors ecològics63País Valencià
Junqué, Montserrat; Martinoy, Mònica1985Un pam de llengua - Refranys que es diuen a Torroella1235Catalunya. Empordà. Baix Empordà. Torroella de Montgrí
Manent, Albert; Cervera, Joan; Cruset, Lídia; Massegosa, Rosa M.;Vega, Salvador2014Els noms populars de núvols, boires i vents del Baix Empordà374Catalunya. Empordà. Baix Empordà
Pàmies i Riudor, Víctor; Marí Mayans, Isidor2021El refranyer eivissenc d'Antoni Juan Bonet821Illes Balears. Eivissa
Pàmies i Riudor, Víctor2012En cap cap cap. Diccionari de dites i refranys sobre el cap1415General
Pàmies i Riudor, Víctor2011Diccionari de dites i refranys sobre l'ull720General
Adell Cerdà, Vicenta1997Recull de refranys valencians1032País Valencià
Valor Calatayud, Ernest1984Breu refraner de dies, mesos i santets. Recull folklòric1551País Valencià
Garcia Llopis, Josep1983Revoltim. Recull de refranys, exageracions, sentències, dirs, contalles, desgavells, màximes, exclamacions de molla, caldo i substància i altres coses i cosetes més, escoltats a la Nostra Terra396País Valencià
Valor Calatayud, Ernest1986Refraneret musical. Recull folklòric638País Valencià
Fajarnés Cardona, Enrique2000Recull de dites i refrans d'Eivissa1009Illes Balears. Eivissa
Estorch i Siqués, Pau1857Gramática de la lengua catalana2072General
Catafal Roca, Joan1984Interpretació científica d'aforismes, frases fetes i creences populars relacionades amb l'agricultura1635Catalunya
Revés i Revés, Ignasi2008Oli en un llum700Catalunya. Garrigues
Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio1803-05Diccionario catalan-castellano-latino, 2 vol.21961General
Martí, R. M.2014Rumb. Escriptura. Refranys47General
Beltran Genescà, Antoni2018Ensenya'm la llengua3491General
Gomis i Mestre, Cels1884La lluna segons lo poble136General
Carol, Roser1978«Frases fetes dels Països Catalans»6673General
Carol, Roser1978«Frases fetes dels Països Catalans (comentats)»8763General
Common Voice2018«Proverbis»8179General
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt: «Fa un sol que torra el cul a les llebres». Expressions populars del sol i de la calor»62General
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt: Renegar i insultar. Més enllà de 'joder' i 'gilipollas'»137General. Insults
Diccionari de Alguerés2009«Diccionari de Alguerés»224L'Alguer
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt - Fer un ‘polvo' o fotre un clau?: aquesta és la qüestió»124General
Gisbert, Adolf2011«Refranyer temàtic amb breu explicació de significat i lèxic, referència a equivalents, similars i contraris, i corresponents i similars en castellà»17654General
Festa.cat2006«Dites catalanes populars»8673General
Tort Videllet, Teresa2019100 paraules ebrenques agafades al vol318Catalunya. Terres de l'Ebre
Loi, Vito2017Maneres de diure73L'Alguer
Rul·lan i Declara, Ildefons1926Col·lecció políglota de refranys437Illes Balears. Mallorca
Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Oriol, Joan2018Bestial! Cultura popular, refranys i frases fetes... molt animals164General
Marí Torres, Vicent; Escandell Canales, Antoni; Escobar, José Manuel; Mayans, Marià2016La mel d'Eivissa. Introducció a l'apicultura de les Pitiüses26Illes Balears. Eivissa
Sabater i Costa, Robert2021D'abantes a Xurrencai - El parlar de l'Empordà418Catalunya. Empordà
Martínez Queral, Àlex2021On va la corda, va el poal2093País Valencià. Plana Alta. Castelló
Canals i Ferrarons, Josep Maria2016La gent i les coses d'Olot986Catalunya. Garrotxa. Olot
Torrents, Jacint; Sañé, Joaquim2019Pa de flequer. La cultura d'un aliment bàsic83General
Muntañola, Joaquim2008Dites populars catalanes59General
Sagrera Antich, Bàrbara; Galmés, Toni2020El gran llibre de les frases fetes de l'excel·lentíssima Acadèmia de la Fraseologia. Volum I47Illes Balears. Mallorca
Refranyer de Puigbò2018«Refranyer de Puigbò»636Catalunya. Ripollès
Savall Rom, Josep Lluís1991El vocabulari dels pescadors de Cambrils108Catalunya. Baix Camp. Cambrils
Fàbregas i Barri, Esteve1985Diccionari de veus populars i marineres3602General
Oriol, Carme; Navarro, Pere; Sales, Mònica2010Literatura oral a Faió, Favara, Maella i Nonasp307Franja de Ponent. Matarranya
Crespo Saumell, Jordi2021El penyic al perxe. El parlar de l'Espluga de Francolí551Catalunya. Conca de Barberà. L'Espluga de Francolí
Meix, Carme2010«Frases fetes recollides a Gandesa»330Catalunya. Terra Alta. Gandesa
Serra i Feu, Ricard2010Refranys geogràfics (volum 2) - Comarques meridionals (Catalunya), del Matarranya (Aragó) i dels Ports i Maestrat (València)671General
Ricart Matas, Josep2021Fons paremiològic de Josep Ricart Matas, dipositat a la Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi (RACBASJ)3334General
Duran y Escayola, Luis1881Temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano370General
Pers y Ramona, Magí1847Gramática catalana-castellana395General
Bordas, Luis1857Colección de temas para ejercitarse en la traducción del catalán al castellano, y practicar las reglas de la gramática castellana114General
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt - Els gossos no fan 'guau'»68General
Reig, Eugeni S2014«Comentaris al Diccionari normatiu valencià (I a XI)»455País Valencià
Iglésies Gelabert, M. Teresa2011«Recull de frases fetes»612General
Miquel y Planas, Ramon1924Els cent aforismes del bibliòfil123General
Perea Simon, Eugeni2006«Onomàstica de Riudoms»20Catalunya. Baix Camp. Riudoms
Casellas Casademont, Félix1958«Modismos gerundenses (aportación a un estudio del habla local)»102Catalunya. Comarques de Girona
Alfons Medrano, Daniel2002«Gent de Roglet. Tradició oral a Otos»649País Valencià. Vall d'Albaida. Otos
Tañà i Lleonart, Ramon1977«Gurb de la Plana, gresol d'Osona»44Catalunya. Osona. Gurb
Vila i Medinyà, Pep2010«Un recull de modismes empordanesos recollits pel folklorista reusenc Cels Gomis Mestres (Figueres, 1883)»216Catalunya. Empordà
Tirach Alventosa, Pasqual1989«Malnominació a Catalunya Nord. Estudi sincrònic dels sobrenoms nord-catalans testimoniatges lingüístics i culturals»107Catalunya del Nord
IESI la Bisbal2014Recull de cançons, refranys i dites populars del Baix Empordà649Catalunya. Baix Empordà
Pujiula i Ribera, Jordi2012«Dites, refranys i malnoms de la Garrotxa»215Catalunya. Garrotxa
Freixa, Gabriel2015«Els millors insults en català: a blasfemar»57General. Insults
Narváez, F.2022«Diccionario del insulto catalán que todo buen enfadado debe conocer»16General. Insults
Miralta Solé, Anna2019«Dit i fet. Estudi dels refranys i geoparemiologia»66Catalunya
Villon, François2019Les balades36General
GdiaE2007«GdiaE»68Catalunya. Empordà
Beltran i Calvo, Vicent2006«Uns crien la fama i els altres carden la llana. Els pobles de la Marina parlen els uns dels altres: gentilicis i renoms»62País Valencià. Marina
Llompart, Gabriel1958«Experiencia religiosa y lengua mallorquina»989Illes Balears. Mallorca
Grup de Mequinensa2013«Paraules, refrans i frases aportades per gent del poble»750Franja de Ponent. Baix Cinca. Mequinensa
Aliern Pons, Francesca1995Xerta. Recull popular604Catalunya. Baix Ebre. Xerta
Grup de Facebook Paraules Ebrenques2016Lo llibre. Paraules, frases i expressions del parlar de les Terres de l'Ebre1034Catalunya. Terres de l'Ebre
Grup de Facebook Paraules Ebrenques2016Lo llibre 2. Paraules, frases fetes, dites, refranys, expressions i cançons643Catalunya. Terres de l'Ebre
Diccionari de Benidorm2003«Diccionari de Benidorm»62País Valencià. Marina Baixa. Benidorm
Espunyes i Esteve, Josep20211.000 dites ponentines. Què signifiquen. Amb equivalències en llatí982Catalunya. Terres de Ponent
Torrens Calleja, José María2019«Percepción del clima y del cambio global en Mallorca»3694Illes Balears. Mallorca
Serra i Feu, Ricard2008Els pobles del Pirineu en el refranyer geogràfic català i aranès746General
De pinyol vermell2012«Lèxic de mossèn Alcover»169Illes Balears. Mallorca
Vera Grau, Idali2019«Escriure en català al Rosselló»699Catalunya del Nord. Rosselló
Gheorghe, Gabriel1986Proverbele româneşti şi proverbele lumii romanice96General
Vida lleidatana1926-31«Revista quinzenal il·lustrada»1396Catalunya. Occidental
Roig, Adrien1981«Les formules d'analogie du catalan parlé dans les Aspres roussillonnais»315Catalunya del Nord. Rosselló
Font, Ramon1898Bons consells ab la traducció castellana667General
Divins, Pep; Davins, Mon2013«Rescatant les paraules d'una analfabeta - El valor d'un llegat dins la tradició oral»162Catalunya. Solsonès
Vinyoles i Vidal, Joan J.2021Argot de la delinqüència - Fitxes d'argot de la Biblioteca Carandell68General
Dites i refranys2011«Dites i refranys»508General
L'Estel1993-2010«L'Estel»6950Illes Balears. Mallorca
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel1928Refraner valenciá12173País Valencià
Mettmann, Walter1298"«Proverbia arabum» eine altkatalanische sprichwörter-Uns sentenzensammlung"394General
Història Vall de Guadalest2017«Refranyer, locucions, frases fetes i dites de la cultura popular de la Vall de Guadalest»424País Valencià. Marina Baixa. Vall de Guadalest
Agulló, Vicent2021«Música, festa i parèmia»8239General
Cultura Popular Barcelona2022«De tard o de primer, carnestoltes pel febrer i 24 refranys més sobre carnaval»24General
Cucarella, Toni2020«Sentències comentades i altres digressions parèmiques per a entretindre el confinament durant la pandèmia del coronavirus»477País Valencià. Costera. Xàtiva
Ricart Matas, Josep1950Refranero internacional de la música y de la danza5418General
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt: «Com cagalló per séquia»: les comparacions més iròniques del català»59General
Melis Sampol, Joana2022Dites, refranys i coverbos de na Maria Riera Mulet609Illes Balears. Mallorca. Inca
Pérez i Marco, Albert1999Vocabulari de pirotècnia25País Valencià
Revista Bellpuig1960-2019«Revista Bellpuig»1830Illes Balears. Mallorca. Artà
Revista S'Unió de S'Arenal1988-1996«Revista S'Unió de S'Arenal»1182Illes Balears. Mallorca. S'Arenal
Ruyra i Alsina, Ramon1919«Refrans»1090Catalunya. Selva. Blanes
Hevly, Lou2020An Idiom a Day. 365 dites angleses corresponents a dites catalanes697General
Lo Pedrís2001-2022«Butlletí trimestral de Vilaplana»600Catalunya. Camp de Tarragona. Vilaplana
Badia i Pujol, Jordi2022«Ras i curt: «Fotre», el Messi dels verbs catalans»32General
Marrugat Cuyàs, Ramon2018«Alguna cosa més que l'anar a tocar ferro»31Catalunya. Tarragonès. Tarragona
Manich Illa, Francesc d'A.1951«Cent vinticinc aforismes, locucions o modismes catalans, transcrits en l'any 1701 pel gramatic Pere Torras Olim»190General
Fontana i Tous, Joan; Nogueiro Braña, Noèlia2021Helena318General
"Picanyol", Josep Lluís Martínez2017Ot el bruixot i les dites dels mesos60Infantil
Baldó, Estel; Gil, Rosa; Soliva, Maria; Español, Montse2009Dites de l'any0Infantil
Bulbena i Tusell, Antoni1900Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e d'altres autors416General
Griñó i Garriga, David1987Metges i apotecaris segons el refranyer159General
Serra i Feu, Ricard2011Refranys geogràfics (volum 3) - Lleida i pobles i ciutats de les comarques de Ponent (Catalunya), del Baix Cinca i Llitera (Aragó) i de la Plana Alta (València)624General
Cabanas-Alibau, Miquel1997Recull de refranys513Catalunya. Vallès Occidental. Sant Cugat del Vallès
Revista Carrilet1977-2021«Revista Carrilet»1865Catalunya. Pla d'Urgell. Bellvís-Els Arcs
Castañeda y Alcover, Vicente1770Refranes valencianos recopilados por el P. Luis Galiana, Dominico815País Valencià
Badia i Pujol, Jordi2021«El clot de les ànimes - Quant temps fa que no diem «d'avui en vuit»?»34General
Badia i Pujol, Jordi2022«Ras i curt - Deu refranys catalans intraduïbles»23General
Puig, Jaume2020«El parlar de Manresa»0Catalunya. Bages. Manresa
Carles i Amat, Joan1636Aforismes catalans del Doctor Joan Carles Amat. Anyadits al ultim los versos del Judici Universal619Catalunya
Laporta, José1896-98«Refranes menorquines»154Illes Balears. Menorca
Sanchis Guarner, Manuel1963Els pobles valencians parlen els uns dels altres (4 vol.)2348País Valencià
Muray Rubió, Joan Miquel2005Entre el pedigrí i l'estigma. Motius i noms populars del Masnou71Catalunya. Maresme. El Masnou
Junceda, Joan G.1959Bon seny. Aforismes, faules i acudits, 1a ed facsímil, 2015100General
Antoja, Joan; Matas, Anna M.; Pàmies, Víctor2022101 dites il·lustrades per a tothom0General
Sanxis i Forriols, Joan Lluís2011Saviesa popular. Recull de refranys i frases fetes4230País Valencià
Soler i Amigó, Joan (dir.)2005-08Tradicionari. Enciclopèdia de la cultura popular de Catalunya925Catalunya
Romà Font, Francesc1989Refranyer popular8368País Valencià
Rahola, Frederic1918«Refrans y ditxos de gent de mar»27Catalunya. Alt Empordà. Cadaqués
Coroleu i Inglada, Josep1890Trescents ditxos cataláns409Catalunya
Gomis i Mestre, Cels1901Literatura oral catalana. Ditxos topichs233General
Forgas i Berdet, Esther2001Els refranys sobre alimentació al llarg de la història. El seu perquè187General
En Lau1984«Els refranys artanencs»44Illes Balears. Mallorca. Artà
Hernández Sanchis, Jesús-Emilio1980Refraner albalenc637País Valencià. Horta. Albal
Pi i Virgili, Francesc1985«Literatura oral al Baix Gaià»866Catalunya. Baix Gaià
Huguet, Gaetà1920«Fraseología valenciana»293País Valencià
Bofarull y Mascaró, Próspero1857Boeci - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón5General
Bofarull y Mascaró, Próspero1857Libro de Caton - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón87General
Bofarull y Mascaró, Próspero1857Doctrina moral y política - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón110General
Bofarull y Mascaró, Próspero1857Sentencias morales - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón584General
Bofarull y Mascaró, Próspero1857Máximas morales - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón296General
Satorra i Marín, Jordi2010«Expressions rurals a les Borges Blanques»43Catalunya. Garrigues. Les Borges Blanques
Soler, Julio1858Gramática de la lengua menorquina67Illes Balears. Menorca
Borràs i Jarque, Joan M1932«Refrans i modismes valencians»1291País Valencià
Cavall Fort1979-81«El que diuen els refranys sobre...»303General
Bardina, Joan1907Gramática Pedagògica de la Llenga Catalana (Curs Superior)1521General
Burguera, Fra Miquel1752Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca173General
Patuel i Puig, Jaume2015«Proverbis o refranys de Sumèria»23General
Mestre i Raventós, Pere1980«Els noms d'ocell aplicats en forma figurativa o familiar a les persones»119General
Soler i Amigó, Joan2014«Dites i refranys de l'oratòria política»56General
Estruch Subirana, Maria2010Els noms populars de núvols, boires i vents a Viver, Serrateix i Sant Joan de Montdarn40Catalunya. Berguedà. Viver i Serrateix
Riera Jaume, Antoni1999Així xerram a Mallorca. Aplec d'expressions populars en sentit figurat3362Illes Balears. Mallorca
Edicions Morera2022Calendari l'Ermità 202321General
Griera i Gaja, Antoni M. Pvre.1914«Els noms dels vents en català»37General
Ibàñez Martí, Pili; Izquierdo Salom, Tere; Moya Reverté, Maite2016«Els noms populars de vents a la comarca del Montsià»42Catalunya. Montsià
Gili i Serret, Ventura1992-96«Coses de l'idioma»118Catalunya. Baix Camp. Riudoms
Marrugat Cuyàs, Ramon2014«El parlar del Penedès i Torredembarra»77Catalunya. Penedès
González, Juan Antonio2018«Els refranys a l'obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig»71Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Sociedad Coastellonense de Cultura1920-25«Folk-lore: Qüestionari. Núm. 1. Refrans (Contestacions)»72País Valencià. Plana Alta
Borrell Carreras, Helena2021100 Paraules de l'Empordà i part de l'estranger289Catalunya. Empordà
Badia i Pujol, Jordi2022«Ras i curt: No tant follar i més cardar»22General
Moncada i Estruga, Jesús1988Camí de sirga1269Franja de Ponent. Baix Cinca. Mequinensa
Fàbrega, Jaume2021100 refranys sobre el menjar i el beure. La saviesa popular a taula100General
Faves comptades2014-2022«Faves comptades»642General
Garriga Subirats, Anna2020«Riu riu»1308Catalunya. Terres de l'Ebre
Ayza i Roca, Alfred1980«Refranys mariners»143País Valencià. Baix Maestrat. Peníscola
Ayza i Roca, Alfred1981«El món mariner a Peníscola. Estudi lexicogràfic i de cultura popular»165País Valencià. Baix Maestrat. Peníscola
Violant i Simorra, Ramon1983El llibre de Nadal. Costums, creences, significat i orígens27Catalunya. Pallars
Violant i Simorra, Ramon1953La Setmana Santa al Pallars i al Ribagorça5Catalunya. Pallars i Ribagorça
Violant i Simorra, Ramon1953Els pastors i la música5Catalunya. Pallars
Violant i Simorra, Ramon1956La rosa segons la tradició popular20Catalunya. Pallars
Violant i Simorra, Ramon1992El cicle individual i familiar al Pallars53Catalunya. Pallars
Violant i Simorra, Ramon1955Etnografia de Reus i la seva comarca. El Camp, la Conca de Barberà, el Priorat117Catalunya. Baix Camp. Reus
Violant i Simorra, Ramon1979Obra oberta (IV vol.)163Catalunya. Pallars
Violant i Simorra, Ramon2001La vida pastoral al Pallars41Catalunya. Pallars
Parés i Jordana, Sebastià2000El llibre de les esquelles. La música de les muntanyes a la Vall del Ges17Catalunya. Osona. Vall del Ges
Cutrina i Sorinas, Gonçal1997Ovelles i pastors al Ripollès13Catalunya. Ripollès
Torras i Casals, Camil1985Ramaderia de treball: utillatge i costums3Catalunya. Vallès Occidental. Sabadell
Costa i Savoia, Ernest1987Viatges amb els pastors transhumants36Catalunya
Albareda i Vidal, Maria1982«Modismes de Santa Coloma»47Catalunya. Conca de Barberà. Santa Coloma de Queralt
Albareda i Vidal, Maria1973«Grafia i filologia propis de la vila»35Catalunya. Conca de Barberà. Santa Coloma de Queralt
Gimeno, Antoni1984Les feines al bosc237Catalunya. Vallès Oriental. Sant Feliu de Codines
Matas Dalmases, Jordi2021«El viacrucis de la negociació d'un govern de coalició»63General
Badia i Pujol, Jordi2021«Ras i curt: Un carro carregat de rocs: embarbussaments per a donar i per a vendre»23General. Embarbussaments
Bulbena i Tusell, Antoni1905Aforística universal. Nou recull de proverbis manllevats a diferents pobles antichs e moderns1347General
Costafreda i Castillo, Adolf2021Folklore d'Artesa de Lleida. Del poble i del terme721Catalunya. Segrià. Artesa de Lleida
Domínguez-Domínguez2010Els pobles edetans parlen els uns dels altres559País Valencià. Camp de Túria
Dites del Pallars2021«Dites del Pallars»79Catalunya. Pallars
López, Mònica2007Si no plou, plourà. El nostre clima a través dels refranys933General
Bonafè i Barceló, Francesc2009Paremiologia del calendari (costums, llegendes, cançons, proverbis, gloses i refranys)1532Illes Balears. Mallorca
Tur i Guasch, Vicent1992Arrels de refranys i dites151Illes Balears. Eivissa
Manent, Albert; Cervera, Joan2008Els noms populars de núvols, boires i vents al Vallès Oriental71Catalunya. Vallès Oriental
Manent i Segimon, Albert1998Noms populars de núvols, boires i vents del Penedès (Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf)108Catalunya. Penedès
Amades i Gelats, Joan1932«Vocabulari dels pastors»474Catalunya
Plans, Guillem2023«Filem prim i no enredem la troca - Expressions boniques d'origen tèxtil»47Catalunya. Vallès. Sabadell
Prat Fernàndez, Cesc2022«De quan qui feia mantes, s'enriquia»91Catalunya. Vallès
Zurimendi, Ander; Plans, Guillem2023«Expressions del món tèxtil terrassenc que encara se senten»48Catalunya. Vallès. Terrassa
Comes Nolla, Gabriel1995De proa a popa: el món dels pescadors de Torredembarra a través de les seves dites766Catalunya. Tarragonès. Torredembarra
Gelabert i Fiet, Eduard1973Cornellà de Llobregat: Història, Arqueologia i Folklore127Catalunya. Baix Llobregat. Cornellà de Llobregat
Ribot-Camprubí1975El Montseny75Catalunya. Montseny
Codina Obradors, Lluís1980Més de mil màximes1013General
Carbó, Amadeu; Cubillos, Jordi2018Fins aquí hem arribat. Què fem i com celebrem el darrer adéu81General
Rocas, Irene2004Refranys i dites populars de Llofriu, recollides per Irene Rocas1137Catalunya. Baix Empordà. Palafrugell
Valor, Enric; Serrano, Rosa1993Pràctiques de llengua. Expressions peculiars de la llengua: locucions i frases fetes, 6a reimpressió, 20102163País Valencià
Ruyra, Joaquim1949Obres completes. Aforismes i frases fetes del català popular833Catalunya
Bassa, Ramon; Cabot, Miquel; Díaz, Ramon; Lladonet, Joan2000Qui barata, el cap es grata. Els refranys i les frases fetes4776Illes Balears
Griñó i Garriga, David1981Fira d'herbes de Sant Ponç. Ramell de refranys populars de les herbes105General
Bassa i Martín, Ramon; Cabot i Sastre, Miquel; Díaz i Villalonga, Ramon; Lladonet i Escalas, Joan; Pastor i Homs, Immaculada1991Llengua de pedaç. Onomatopeies i embarbussaments846Illes Balears
Amades i Gelats, Joan1938El porró54General
Amades i Gelats, Joan1938El diner808General
Amades i Gelats, Joan1955La barretina43General
Amades i Gelats, Joan1930Astronomia i meteorologia populars1148General
Amades i Gelats, Joan1938Llibre del temps que fa867General
Altés Juan, Núria2023«Curs de redacció de documents administratius. Cultura»343General
Amades i Gelats, Joan1938La rondalla i el proverbi122General
Gomis i Mestre, Cels1884Lo llamp y'ls temporals117General
Badia i Pujol, Jordi2023«Opinió - Cultura: «Tururut!»: vint interjeccions genuïnes»52General
Gomis i Mestre, Cels1888Meteorología y agricultura populars1116General
Roig, Emerencià; Amades i Gelats, Joan1926«Vocabulari de la pesca»146Catalunya
Gomis i Mestre, Cels1891Botánica popular ab gran nombre de confrontacions810General
Redacció Vilaweb2023«Merda! La paraula de les mil cares»33General
Badia i Pujol, Jordi2023«Opinió - Cultura: Trenta maneres de no dir «cutre»»24General
Badia i Pujol, Jordi2023«Postureig»: Com n'hem de dir?20General
Coll i Martí, Pep1992«Mai tant que no ens guanyem ni la sal de l'olla!»84Catalunya. Pallars
Coll i Martí, Pep1983«Refranys geogràfics al Pallars»58Catalunya. Pallars
Baró de Maldà, Rafael d'Amat i de Cortada1811-1816Calaix de sastre245Catalunya. Barcelona
Riudavets, Francesc; Romero, Patrícia2021Espigolant (II). Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll525Illes Balears. Menorca
Manent i Segimon, Albert; Cervera i Batariu, Joan2009Els noms populars de núvols, boires i vents de la Segarra73Catalunya. Segarra
Romeu i Figueras, Josep2007La Garrotxa. Creences i costums. El cicle de l'any99Catalunya. Garrotxa
Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya1915Qüestionaris de l'Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya (1915-68): Fons Tomàs Carreras i Artau17976Catalunya
Lemos Marí, Armando20081.000 refranys de Dénia i dels deniers1000País Valencià. Marina Alta. Dénia
Sala i Lloberas, Joan2008Els nostres peixos - Captures i experiències102Catalunya: Selva. Lloret de Mar
Xirgu i Encesa, Montse2010El calendari d'un pagès254Catalunya: Selva. Lloret de Mar
Sala i Lloberas, Joan2010Expressions i dites lloretenques mullades d'aigua salada286Catalunya: Selva. Lloret de Mar
Sala i Lloberas, Joan2006Històries de rem i de vela629Catalunya: Selva. Lloret de Mar
Tormo Colomina, Josep1997Origen dels modismes antroponímics alcoians155País Valencià. L'Alcoià. Alcoi
Gual, Ramon1974«El nostre calendari»2224Catalunya del Nord
Gual, Ramon1986«Elements de folklore»329Catalunya del Nord
Gual, Ramon1974«Elements de folklore»294Catalunya del Nord
Gual, Ramon; Verdaguer, Pere1977«El català a l'escola primària»306Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1977Almanac Català del Rosselló 1977. Número especial 5207Catalunya del Nord
Sport-Entraide-Amitié1987El temps dels anys1464Catalunya del Nord
Ribes, Jean1990Records del temps passat1255Catalunya del Nord
Agulló i Guerra, Alexandre1989Brots i esclafits verbals d'Alcoi2090País Valencià. L'Alcoià. Alcoi
Associació de Terrissers Artesans de Quart2016Paraules que treballen el fang. Recull de mots i locucions dels oficis de terrisser i rajoler a Quart78General
San Martín Janer, Marcel2023L'enèsima confabulació d'imbècils709General
Dalmases Trull, Montserrat; Soler Bertran, Joan; Soler Dalmases, Albert2023El parlar de casa: Petit recull de grans tresors familiars813Catalunya. Conca de Barberà. Santa Coloma de Queralt
Moncada i Estruga, Jesús1981Històries de la mà esquerra746Franja de Ponent. Baix Cinca. Mequinensa
Serra Milà, Maria Rosa2003«Refranys i frases fetes a la llengua literària del XVIII»82General
Badia i Pujol, Jordi2023«Cagadubtes, cagacalces i cagaelàstics: l'escatologia en la llengua»44General
Lillo, J. Miquel2014«La paraula en imatges. IES Isabel de Villena»592País Valencià
Lillo, J. Miquel2014«Origen frases fetes»122País Valencià
Roselló Gimeno, Roberto2013«Algunes frases fetes que es diuen a Borriana»551País Valencià. Plana Baixa. Borriana
Giménez i Fajardo, Toni2020«Etimologies paremiològiques»119General
López Alcaraz, Josefa2000«Modismos y frases hechas en castellano y en catalán. Observaciones y estudio contrastivo»569General
Amades i Gelats, Joan1932«Tradicions de la Seu de Barcelona»64Catalunya
Serveis Lingüístics de la Universitat de Barcelona2023Llibre d'estil de la Universitat de Barcelona. «Lo» en certs modismes castellans70General
Badia i Pujol, Jordi2023«Deu dites mal dites (II)»48General
Pérez Silvestre, Sergi2005Refranys i frases fetes de Vila-real. Escarbant amb Joan Manuel Borràs Jarque206País Valencià. Plana Baixa. Vila-real
Vallverdú, Josep2012«El món dels refranys»229General
Cornudella Olivart, Joan2010«Inventari lexicològic del parlar de la zona sud del Baix Urgell (Torregrossa, Juneda i les Borges Blanques)»181Catalunya. Baix Urgell
Dorca Dorca2013«Els parlars de les Guilleries: lèxic i fraseologia»8Catalunya. Guilleries
Farell i Domingo, Joan1979«Castellfollit de Riubregós»117Catalunya. Anoia. Castellfollit de Riubregós
Griera, Antoni1935Tresor de la llengua, de les tradicions i de la cultura popular de Catalunya (14 vol.)23379General
Pi de Cabanyes, Oriol2012«Del parlar de Vilanova i la Geltrú: alguns mots i locucions no recollits fins ara als diccionaris»36Catalunya. Garraf. Vilanova i la Geltrú
Biosca Postiu, Mercè; Ripollès i de la Fragua, Roser1998«Les peces de vestir i la fraseologia»236General
Ramón i Sapena, Regina L2006L'expressió dermatològica al llenguatge popular valencià amb especial referència a la comarca de la Marina Baixa5467País Valencià. Marina Baixa
Solà, Irene2019Canto jo i la muntanya balla307General
Soler i Hubert, Frederic (Serafí Pitarra)1864L'Esquella de la Torratxa193Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Soler i Hubert, Frederic (Serafí Pitarra)1872En Jaume el Conqueridor100Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Soler i Hubert, Frederic (Serafí Pitarra)1874Lo ferrer de tall248Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Amades i Gelats, Joan1935Refranyer barceloní586Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Amades i Gelats, Joan1936Refranyer de les dones1461General
Fernández Poncela, Anna M2004Sexe i refranyer. Proverbis catalans: Discurs i missatges sobre homes i dones457General
Taller de memòria de Calella2009Viatge al món dels refranys650Catalunya. Maresme. Calella
Serra i Boldú, Valeri1915Calendari folklòric d'Urgell187Catalunya. Urgell
Serra i Boldú, Valeri1928-35Arxiu de Tradicions Populars recollides a Catalunya, València, Mallorca, Rosselló, Sardenya, Andorra i terres aragoneses de parla catalana, I-VII1096General
Amades i Gelats, Joan1935Geografia popular51General
Amades i Gelats, Joan1935Geografia popular1619General
Llop i Bonal, Josep1961Refranys barcelonins I41Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Farell i Domingo, Joan1979Locucionari tèxtil català1275General
Vidal Mas, Elisa2023Els «ditxos» de la nostra gent gran. Dites, frases fetes i paraules en desús o mal dites1058Catalunya. Anoia. Sant Martí de Tous
Mingorance López, Jesús2015Vigència del Vocabulari tortosí recollit per Francesc Mestre i Noé103Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Genís i Bech, Salvador1875«Adagis catalans»59General
Camprubi i Plans, Josep1995La clau de girar la fàbrica. Recull de fraseologia popular fabril, fets i anècdotes del món industrial121Catalunya
Meseguer, Lluís; Garí, Joan1995Metàfora i fraseologia en el discurs costumista: Santiago Rusiñol i Marià Vayreda189Catalunya
Martí Mestre, Joaquim2020El model lèxic culte de Constantí Llombart23País Valencià
Amengual i Bunyola, Guillem Alexandre; Canyelles i Carbonell, Catalina2002Una obra lexicogràfica d'Antoni Maria Alcover: el Vocabulari del bestiar cabrum5Illes Balears. Mallorca. Manacor
Barquero Genovés, Carles J2018Els contes de la primera època d'El Mole: aproximació a un material folklòric de principi del s. XIX19País Valencià
Biosca Postius, Mercè2009Fraseologismes d'àmbit fluvial en l'obra de Jesús Moncada74Franja de Ponent. Baix Cinca. Mequinensa
Giménez, Toni2016Ficar-hi el nas287General
Gallart Fos, Aina2013Sogall: Descripció del parlar del Cabanyal64País Valencià. L'Horta. València. El Cabanyal
De Bobes Soler, Eulàlia1951Cent vinticinc aforismes, locucions o modismes catalans190General
Martines Peres, Josep; Martines Peres, Vicent; Martínez Solbes, Juan P2012Conéixer Benimantell366País Valencià. Marina Baixa. Benimantell
Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça2022Petit diccionari ribagorçà145Catalunya. Alta Ribagorça
Abrines Reynes, Joan2021Cultura popular mallorquina260Illes Balears. Mallorca. mancor de la Vall
Badia i Pujol, Jordi2024«Ras i curt: Empipats com una mona: les animalades del català»63General
Badia i Pujol, Jordi2024Figues d'un altre paner: expressions amb noms de fruites i hortalisses52General
Payré, René2022Le boulès: Ma vallée83Catalunya del Nord. Rosselló. Els Aspres
Veny i Clar, Joan2006«Llengua i territori en l'obra de Verdaguer»45General
Nègre, Roger1967«Proverbes et dictons catalans et occitans»183Catalunya del Nord. Rosselló
Junqué, Montserrat; Martinoy, Mònica1986Un pam de llengua132Catalunya. Empordà. Baix Empordà. Torroella de Montgrí
Díez i Sureda, Ernest2004«El català juganer»92General
Batlle i Lloret, Francesc (1996): Geografia popular empordanesa1996Batlle i Lloret, Francesc (1996): Geografia popular empordanesa44Catalunya. Empordà
Nègre, Roger1967«Proverbes et dictons catalans et occitans (suite et fin)»172Catalunya del Nord. Rosselló
Cavallé, Joan1992«Alcover parèmic»25Catalunya. Alt Camp. Alcover
Centre d'Estudis de la Terra Alta (CETA)1985«Refranys de la Fatarella»113Catalunya. Terra Alta. La Fatarella
Tió i Pasqual, Pilar1986«Paraules pròpies de la Fatarella i el seu sinònim cental (Martorell) o Breu diccionari resumit fatarellut-català central»26Catalunya. Terra Alta. Gandesa
Vidal, Magda1989«Recull de Refranys a Vilalba dels Arcs»168Catalunya. Terra Alta. La Fatarella
Manent i Segimon, Albert1998«Els noms populars de núvols i boires de la Terra Alta»47Catalunya. Terra Alta
Meix Boira, Loreto (2006): Algunes paraules gandesanes2006«Algunes paraules gandesanes»27Catalunya. Terra Alta. Gandesa
Navarro Gómez, Pere2000«Gentilicis, renoms col·lectius i dites tòpiques de la comarca de la Terra Alta»45Catalunya. Terra Alta
Vila i Medinyà, Pep2022«Dossier Radiografia de la llengua: Esmolem l'enteniment i la llengua»39Catalunya
Badia i Pujol, Jordi2024«'Content com unes pasqües'. La Setmana Santa en el refranyer català»37General
Montsià, Lluís de (pseudònim de Joan Torné i Balaguer)1912-1914«Refrané comarcá»870Catalunya. Terres de l'Ebre. Tortosa
Badia i Pujol, Jordi2024«Ras i curt: Tinc gana! Menja't una cama! Els retrucs més populars del català»80General
Soler i Hubert, Frederic (Serafí Pitarra)1864Las Pildoras d'Holloway o la pau d'Espanya. Segona part de La botifarra de la llibertat - Suposició cómica en un acte, en vers y en catalá del que ara 's parla106Catalunya. Barcelonès. Barcelona
Sant Joan i Barres1976Almanac Català del Rosselló 1976. Número especial 4282Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1978Almanac Català del Rosselló 1978. Número especial 6463Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1979Almanac Català del Rosselló 1979. Número especial 718Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1980Almanac Català del Rosselló 1980. Número especial 866Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1981Almanac Català del Rosselló 1981. Número especial 924Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1982Almanac Català del Rosselló 1982. Número especial 1026Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1983Almanac Català del Rosselló 1983. Número especial 11197Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1984Almanac Català del Rosselló 1984. Número especial 12123Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1985Almanac Català del Rosselló 1985. Número especial 13122Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1986Almanac Català del Rosselló 1986. Número especial 1452Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1987Almanac Català del Rosselló 1987. Número especial 1555Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1991Almanac Català del Rosselló 1991. Número especial 2049Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1994Almanac Català del Rosselló 1994. Número especial 2348Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1995Almanac Català del Rosselló 1995. Número especial 2476Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1996Almanac Català del Rosselló 1996. Número especial 25123Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1998Almanac Català del Rosselló 1998. Número especial 2748Catalunya del Nord
Sant Joan i Barres1999Almanac Català del Rosselló 1999. Número especial 2848Catalunya del Nord
Aragonés Salvat, Albert2012«Les «Notes folklòriques» (1924-1928) recollides i anotades per Ramon Sedó Borrell»120Catalunya. Terres de l'Ebre
Conca, Maria2002Els refranys antroponímics en els reculls de Joan Carles i Amat, Miquel Burguera i Carles Ros77General
Pallarès I Lleó, Amadeu1995Mots tradicionals de les terres de l'Ebre3678Catalunya. Terres de l'Ebre
Una societat de catalans1839Diccionari catalá-castellá-llatí-frances-italiá (2 vol.)43586General