Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Astronomia i meteorologia populars

Autor:
Amades i Gelats, Joan
Any de publicació:
1930
ISBN:
84-86542-70-7
Editorial:
Edicions El Mèdol
Edició:
Segona
Any de l'edició:
1993
Municipi:
Tarragona
Col·lecció:
L'agulla
Núm. de la col·lecció:
15
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
149
Preu de compra:
10 €
Observacions:
Reedició actual d'una obra de 1930. Conté bibliografia al pròleg (força i a més molt concreta sobre el tema de la meteorologia i el temps). Diu a la contracoberta del llibre: «"Astronomia i meteorologia populars", de Joan Amades, fou publicat, en dues parts, al 'Butlletí de Dialectologia Catalana' - vol XVIII p.105-138 i 217-331 - l'any 1930. Aquesta edició, que reprodueix el text original, és la primera en format llibre» Recull folklòric de tot allò relacionat amb la meteorologia i el temps, ordenat alfabèticament. Organitzat com si fos un vocabulari lexicogràfic sobre la meteorologia. Manent (1996) ens dóna la notícia bibliogràfica més completa: Publicat el 1930 al "Butlletí de Dialectologia Catalana", i reeditat el 1993 per "El Mèdol" de Tarragona. Farnés (1913): «Astronomia i Meteorologia populars» Extret del B.D.C. (Butlletí de Dialectologia Catalana), vol. XVIII, fasc. 2n. i 3r., Barcelona, I.E.C., 1930.