Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Els orígens de la paremiografia catalana contemporània

Autor:
Conca, Maria; Guia, Josep
Any de publicació:
2001
ISBN:
ISSN 0214-8188
Editorial:
Revista Caplletra
Municipi:
València
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2001
Col·lecció:
Caplletra, 31, p101-113
Núm. de pàgines:
13
Idioma:
Català
Observacions:
Repàs de les primeres obres paremiogràfiques en català: Franselm, Burguera, Galiana, Ros, DCCL... i coincidències entre unes i altres obres. Considera el DCCL com l'obra bàsica, perquè recull bona part de la tradició anterior i perquè serveix de base per a obres posteriors, com el Labèrnia o el Diccionari quintilingüe.
Aquesta obra té 286 fitxes a la base de dades, de les quals 282 estan recollides en aquest web.