Paremiologia catalana comparada digital

«Els orígens de la paremiografia catalana contemporània»

Coberta
Autor:
Conca, Maria; Guia, Josep
Any de publicació:
2001
ISBN:
ISSN 0214-8188
Editorial:
Revista Caplletra
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2001
Municipi:
València
Col·lecció:
Caplletra, 31, p101-113
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
13
Enllaç:
https://www.academia.edu/2433624/Maria_Conca_and_Josep_Guia_Els_or%C3%ADgens_de_la_paremiografia_catalana_contempor%C3%A0nia_
Observacions:
Repàs de les primeres obres paremiogràfiques en català: Franselm, Burguera, Galiana, Ros, DCCL... i coincidències entre unes i altres obres. Considera el DCCL com l'obra bàsica, perquè recull bona part de la tradició anterior i perquè serveix de base per a obres posteriors, com el Labèrnia o el Diccionari quintilingüe.