Paremiologia catalana comparada digital

Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys)

Autor:
Ferrer, Fra Magí (F. M. F. P. y M. M.)
Any de publicació:
1839
Editorial:
Imprenta y Librería de Pablo Riera
Edició:
Segona
Any de l'edició:
1854
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català-Castellà
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
692
Data de compra:
01/01/1996
Lloc de compra:
Llibreria Rodés
Preu de compra:
30 €
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, con una colección de 1,670 refranes, por el P. M. Fray Magín Ferrer, de la órden de la Merced. Segunda edición,—Barcelona, Pablo Riera, 1854. En 12.è, 688 pl. La primera edició per F. M. F. P. y M. M., segons lo Doctor Sbarbi, és del any 1839. En lo volum castellano-catalàn, publicat a Reus l'any 1830, hi manca la dita colección. La segona ed. de la metéxa, ab refrans cast.-cat., és de Barcelona, P. Riera, 1847.".