Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys)

Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys)

Autor: Ferrer, Fra Magí (F. M. F. P. y M. M.)

Any de publicació: 1839

Editorial: Imprenta y Librería de Pablo Riera

Municipi: Barcelona

Edició: Segona

Any edició: 1854

Pàgines: 692

Idioma: Català-Castellà

Preu: 30€

Data compra: 01/01/1996

Lloc compra: Llibreria Rodés

Observacions: Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, con una colección de 1,670 refranes, por el P. M. Fray Magín Ferrer, de la órden de la Merced. Segunda edición,—Barcelona, Pablo Riera, 1854. En 12.è, 688 pl. La primera edició per F. M. F. P. y M. M., segons lo Doctor Sbarbi, és del any 1839. En lo volum castellano-catalàn, publicat a Reus l'any 1830, hi manca la dita colección. La segona ed. de la metéxa, ab refrans cast.-cat., és de Barcelona, P. Riera, 1847."


Aquesta obra té 773 fitxes a la base de dades, de les quals 683 estan recollides en aquest web.

Un projecte de:

dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Email de contacte