Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Diccionario catalán-castellano (amb un apèndix de 1670 refranys)

Autor:
Ferrer, Fra Magí (F. M. F. P. y M. M.)
Any de publicació:
1839
Editorial:
Imprenta y Librería de Pablo Riera
Municipi:
Barcelona
Edició:
Segona
Any de l'edició:
1854
Núm. de pàgines:
692
Idioma:
Català-Castellà
Preu de compra:
30 €
Data de compra:
01/01/1996
Lloc de compra:
Llibreria Rodés
Observacions:
Diu Bulbena (1915): "Diccionario catalan-castellano, con una colección de 1,670 refranes, por el P. M. Fray Magín Ferrer, de la órden de la Merced. Segunda edición,—Barcelona, Pablo Riera, 1854. En 12.è, 688 pl. La primera edició per F. M. F. P. y M. M., segons lo Doctor Sbarbi, és del any 1839. En lo volum castellano-catalàn, publicat a Reus l'any 1830, hi manca la dita colección. La segona ed. de la metéxa, ab refrans cast.-cat., és de Barcelona, P. Riera, 1847.".
Aquesta obra té 773 fitxes a la base de dades, de les quals 717 estan recollides en aquest web.