Els refranys a l'obra Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, de Cristòfol Despuig

Autor:
González, Juan Antonio
Any de publicació:
2018
Editorial:
Institut Cristòfor Despuig
Municipi:
Tortosa
Col·lecció:
Quaderns de l'Ebre, 2018, núm. 7, p44-55
Núm. de pàgines:
12
Idioma:
Català-Llatí
Aquesta obra té 71 fitxes a la base de dades, de les quals 60 estan recollides en aquest web.