Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Diccionari de lleidatanismes

Autor:
Massana i Mola, Josep M.
Any de publicació:
2004
ISBN:
978-84-9779-163-2
Editorial:
Pagès Editors
Municipi:
Lleida
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2004
Núm. de pàgines:
159
Idioma:
Català
Preu de compra:
12 €
Observacions:
Per què un Diccionari de lleidatanismes? Els que hem nascut a la Terra Ferma sabem que utilitzem moltes diferències dialectals. Els mitjans de comunicació fan cas omís d'aquesta riquesa lingüística. Per això, els més de quatre mil mots que aplega aquest volum, amb abundor de f rases fetes i proverbis, són una valuosa contribució per a la conservació de la nostra llengua viva en la seva variant lleidatana. L'obra, doncs, omple ensems un buit i decobreix un horitzó. Me'l deixa Joan Puigmalet i el buido. No conté bibliografia. Moltes expressions repetides, perquè les entra en cada paraula que apareix en la parèmia. Això fa que les pugui repetir 3 i 4 vegades tot sovint.
Aquesta obra té 2.373 fitxes a la base de dades, de les quals 1.939 estan recollides en aquest web.