Gramática de la lengua menorquina

Autor:
Soler, Julio
Any de publicació:
1858
Editorial:
Imprenta de Juan Fábregues y Pascual
Municipi:
Maó
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1858
Núm. de pàgines:
142
Idioma:
Castellà-Català
Observacions:
La cita bibliogràfica completa de PONS (1993): "Gramática de la Lengua Menorquina". Imp. Juan Fàbregues y Pascual, Maó, 1858 (XIV + 128 pàg.) Tinc una edició facsímil d'Edicions París València, de 1997 Bulbena (1915): Refranes é idiotismos. Gramàtica de la lengua (?) menorquina por D. Julio Soler, Caballero de la Real Órden americana de Isabel la Catòlica.— Mahon, Juan Fàbregues y Pascual, 1858. En 16.è 128 pl. Hi hà insertats, pi. 108-112, uns 67 refrans e modismes menorquins, confrontats ab los corresponents castellans. SOLER, Julio (1858) "Vocabulario", in Gramática de la lengua menorquina, Maó: Imprenta de D. J. Fábregues y Pascual. També hi ha una còpia a Google Books.
Aquesta obra té 67 fitxes a la base de dades, de les quals 58 estan recollides en aquest web.