Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya

Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyansa de Catalunya

Autor: Genís i Bech, Salvador

Any de publicació: 1910

Editorial: Imp. de J. Horta

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any edició: 1910

Pàgines: 245

Idioma: Català-Castellà

Enllaç: bdh.bne.es/bnesearch/CompleteSearch.do

Observacions: Vocabulari català-castellà pera les escoles de primera ensenyança de Catalunya. «Conté més de 13.000 veus y gran nombre de frases adverbials, modismes y adagis, ordenat tot ab la deguda separació en seccions, a fi de facilitar als noys y noyes la busca dels mots, frases, etz., que ells en necessitin correspondencia castellana». Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España


Aquesta obra té 2.045 fitxes a la base de dades, de les quals 1.267 estan recollides en aquest web.