Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll)

Espigolant (Una aproximació al lèxic de Menorca no recollit al Diccionari Alcover-Moll)

Autor: Riudavets, Francesc

Any de publicació: 2018

ISBN: 978-84-15291-47-3

Editorial: Institut Menorquí d'Estudis

Municipi: Maó

Edició: Primera

Any edició: 2018

Col·lecció: Petit Format (Llengua)

Núm. de la col·lecció: 35

Pàgines: 287

Idioma: Català

Preu: 9€

Data compra: 08/01/2018

Lloc compra: Institut Menorquí d'Estudis (IME)

Observacions: El Diccionari Alcover-Moll és un gran monument per als estudiosos de les llengües romàntiques i, encara que tan extens i complet (abasta els parlars de tota l'àrea lingüística catalana, des de la llengua oral a la literària i des dels documents i textos catalans escrits més antics fins els moderns), tanmateix era impossible recollir-hi de forma absoluta tot el tresor de paraules de tots els temps i en totes les varietats. D'aquí que Francesc Riudavets observàs que qualque vegada la consulta al diccionari no li servia per reconèixer algun mot o expressió que ell emprava o que havia sentit a dir. Açò el va moure a iniciar la tasca d'enregistrar-los. Aporta, idò, tot de mots vius en boca de gent menorquina i que al seu diu no van tenir una entrada pròpia a la calaixera del diccionari, o bé que, figurant en efecte al diccionari, en canvi no s'hi troba aquella concreta funció semàntica o uns significats específics utilitzats a la nostra illa o fins i tot al parlar d'una localitat insular determinada. Una ressenya en premsa: www.menorca.info/menorca/cultura/2019/01/06/646947/francesc-riudavets-reuneix-600-paraules-ben-menorquines.html


Aquesta obra té 7.420 fitxes a la base de dades, de les quals 149 estan recollides en aquest web.