Llibre de bons amonestaments

Llibre de bons amonestaments

Autor: Turmeda, Anselm

Any de publicació: 1398

Editorial: Editorial Barcino

Municipi: Barcelona

Edició: Primera

Any edició: 1927

Col·lecció: Els nostres clàssics

Núm. de la col·lecció: 10

Pàgines: 17

Idioma: Català

Preu: 3€

Data compra: 01/09/2009

Lloc compra: Fira del llibre vell de Passeig de Gràcia

Observacions: Publicat per Editorial Barcino (Barcelona), el 1927, dins la Col·lecció "Els nostres clàssics", núm. 10: B. Metge i A. Turmeda: "Obres menors". També es coneix aquest llibre com el "Franselm", llibre amb el qual aprenien lletra la pagesia de Catalunya durant força segles. Diu Bulbena (1915): "Amonestaments (Llibre de bons), compost en Tuniç per fra Encelm Turmeda (en altra manera apellat Abdala) nadiu de Mallorca. Abril del any mil trescents noranta vuyt.—(Barcelona, Ullastres, 1884.^). En 4.*, (lletra gòtica, ab caràcters propris del editor en Marian Aguiló & Fuster.) A la segona plana hi hà la següent nota: ((Catalans y valencians, durant més de quatre segles, passades les "Abeceroles", aprenien de llegir en est moral poemet, que molts dels nostres pagesos encara saben de cor y tot hom algun de sos adagis. Incalculable es lo nombre de les edicions, populars totes, que s'han fet en Catalunya des lo començament de l'estampa fins a mijan segle actual, a jutjar per les moltíssimes que hem vist. La present la trayem de Mss. anteriors a l'Emprempta, a fi de que comparantse ab los exemplars moderns pugan notarse les esmenes, variants y errades que ha sufert en tan Uarch curs de temps y de decadència de la llengua...» Es aquesta la millor edició, contenint 107 strofes de tres verses, generalment de vuyt sílabes, consonants, e un de quatre, lliure. De les edicions posteriors ne sabem més d'una vintena, totes en 16. è, stampades a Barcelona, Cervera, Girona, Vich e Manresa, dés del xvii.è segle ençà. Es d'advertir que, ja al any 1880, en V. Lieutaud donà noticia d'un Ms. de la Bibl. de Marsella, contenint alguns dels Amonestaments, los quals foren reproduhits en «Lo Gay Saber», periòdich literari de Barcelona. Lo metéix llibret fóu traduhit al castellà ab igual metre, e publicat a Valencià l'any 1594, segons un studi d'en Estanislau K. Aguiló en la Revista Balear- de Mallorca, l'any 1884. Resulta, axi, aquest molt anterior a la edició que cita en Salvà del XVIIl.èn segle. Finalment, lo present compilador féu-ne una reproducció en caràcters diminuts, ensémps ab lo Romiatge del venturós Pelegrí a les Cobles de la Mort, dins un Cançoneret català. Barcelona: Estampa de Pau Riera, M.DCCC.XCl. En 64.è Entre los diferents imitadors d'aquesta obreta, deu mencionar-se en Jaume Barrera, qui, sots lo títol de Remembrant fra Anselm Turmeda, en 15 strofes de igual forma que aquest, donà alguns consells de ben parlar al jovent, en lo folletí de la Biblioteca Clàssica Catalana, nóm. 48.—Barcelona, Arthur Suarez, 1907. En 4.t (V. Llibre de bons consells e Recull de consells y aforismes.)"


Aquesta obra té 99 fitxes a la base de dades, de les quals 39 estan recollides en aquest web.

Un projecte de:

www.dites.cat

Logo de Softcatalà

Ajudeu-nos a millorar

Formulari de contacte