A Alcalalí han mort un burro, a Parcent l'han pelat, a Murla l'han fet a trossos i a Benigembla se l'han menjat

1. A Alcalalí han mort un burro, à Parcent l'han pelat, à Murla l'han fet a trossos i à Benigembla se l'han menjat (1985, 1 font)

Lloc: Murla (MM) i Pego (MP) (La Marina).

Llàcer i Bueno, Josep Joan (1985): 1.000 refranys de la Marina «A», p. 9. Publicaciones de la Caja de Ahorros Provincial de Alicante.