A Alcanar me'n vull anar a buscar una canareva; si m'arriba a dir que no, de morros la foto en terra