A Alcanar me'n vull anar a buscar una llauradora; si no m'arriba a fer cas, la tiro a una regadora