A Balaguer, soldats de paper

4 recurrències en 2 variants.

1. A Balaguer, Soldats de paper (1937, 1 font)

Balaguer és el primer poble de Catalunya que va alçar-se contra Felip V i el primer que s'oposà al seu pas.

Els balaguerins es defensaren heroicament, però segons els lleidatans es van rendir massa aviat, i d'ací el refrany.

Lloc: Balaguer.

Amades i Gelats, Joan (1937): 'Refranys personals', dins Butlletí del Centre Excursionista de Catalunya (BCEC), núms 504 a 511 (maig a desembre del 1937) «Refranys geogràfics», p. 121. Centre Excursionista de Catalunya.

2. A Balaguer, soldats de paper (1951, 3 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys geogràfics. Catalans», p. 1208. Editorial Selecta-Catalonia.
Lagarda-Mata, Sylvia (1997): Goita, camaco! Vale, pagès! «I.4.- La veu del poble… (I la de la ciutat)», p. 45. Edicions de La Magrana.
Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «XII. La geografia. Viles, ciutats i països», p. 478. Edicions 62.