A Blanes, de la merda en fan campanes

3 recurrències en 3 variants.

1. A Blanes, de la merda en fan campanes (1999, 1 font)

Es refereix al fet que els seus habitants són molt aprofitadors.

Lloc: Blanes.

3. La gent de Blanes, de la merda en fa campanes (2016, 1 font)

Centre Escolar Sant Francesc - CESF (2016): Lloc docent del CESF. Dites populars «Glossari de dites populars». Web.