A Blanes, les galanes

El DCVB entra el terme galà (galan, galana) amb aquesta accepció: ‘Bell i graciós, que captiva per les seves gràcies o encants'.

Lloc: Blanes.