Amic de plets, pocs diners; amic de metges, poca salut

8 recurrències en 3 variants.

1. Amic de plets pocs diners, amic de metges poca salut i amic de bagasses, poca honra (1930, 1 font)

Amades i Gelats, Joan (1930): Números meravellosos «Els números. El tres», p. 57. Editorial Selecta-Catalonia.

2. Amic de plets, pocs diners; amic de metges, poca salut (1951, 5 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del mal i de la salut», p. 1082. Editorial Selecta-Catalonia.
Daban, Àngel (2006): www.angeldaban.com - Dites i refranys «Dites i refranys sobre la salut. Consells per a mantenir la salut i viure bé». Web.
Festa.cat (2006): Festa.cat «Dites catalanes populars». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Salut». Web.

Sinònim: Amic de plets, pocs diners; amic de metges, poca salut; amic de frares, poca honra.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «L'amor i l'amistat. Els amics», p. 249. Edicions 62.

3. Amic de plets, pocs diners; amic de metges, poca salut; amic de frares, poca honra (1951, 2 fonts)

Amades i Gelats, Joan (1951): Folklore de Catalunya. Cançoner «Refranys del dret i de la justícia», p. 1150. Editorial Selecta-Catalonia.

Sinònim: Amic de plets, pocs diners; amic de metges, poca slut.

Parés i Puntas, Anna (1999): Tots els refranys catalans «L'amor i l'amistat. Els amics», p. 249. Edicions 62.