Infamement

Adv. m. molt malament en sa línea.

Equivalent en llatí: Foede, viliter.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Infamement», p. 21.

Adv. m. molt malament en sa línea.

Equivalent en castellà: Infamemente.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Infamement», p. 21.

Adv. m. sens fama, ni reputació.

Equivalent en castellà: Infamemente.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Infamement», p. 21.

Adv. m. sens fama, ni reputació.

Equivalent en llatí: Turpiter, probrose, ignominiose.

Esteve, Joaquin; Belvitges, Joseph; Juglá y Font, Antonio (1805): Diccionario catalan-castellano-latino. Tomo II «Infamement», p. 21.