Viladecans, vila de gossos, pocs i merdosos

12 recurrències en 6 variants.

1. Viladecans, vila de gossos, pocs i llenganyosos (2013, 3 fonts)

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «Dites i refranys del Prat de Llobregat. Llista», p. 11. Ajuntament del Prat de Llobregat.

De cap d'elles sabem en concret en quin poble es van originar. Com es pot observar, el registre vulgar és el dominant, i acostumen a ser ofensives, clarament menyspreadores. Per si no queda clar, cal avisar que són monumentals bajanades.

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «P. Déu nos guard d'un mal veí», p. 52. Ajuntament del Prat de Llobregat.

Els toca injustament el rebre a la gent de Viladecans, acusant-los de ser pocs, bruts i marginals.

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «P. Déu nos guard d'un mal veí», p. 55. Ajuntament del Prat de Llobregat.

2. Viladecans, vila de gossos, pocs i merdosos (2013, 3 fonts)

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «Dites i refranys del Prat de Llobregat. Llista», p. 11. Ajuntament del Prat de Llobregat.

De cap d'elles sabem en concret en quin poble es van originar. Com es pot observar, el registre vulgar és el dominant, i acostumen a ser ofensives, clarament menyspreadores. Per si no queda clar, cal avisar que són monumentals bajanades.

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «P. Déu nos guard d'un mal veí», p. 52. Ajuntament del Prat de Llobregat.

Els toca injustament el rebre a la gent de Viladecans, acusant-los de ser pocs, bruts i marginals.

Lloc: El Prat de Llobregat.

Puigmalet, Joan (2013): Beca Jaume Codina de Recerca d'Història Local. Trons a remolar. Dites i refranys del Prat de Llobregat «P. Déu nos guard d'un mal veí», p. 55. Ajuntament del Prat de Llobregat.

5. Viladecans: vila-de-gossos, pocs i merdosos (2010, 1 font)

R. Cat - PowerPoint (2010): Dites dels catalans. Web.

6. Viladecans: vila-de-gossos; pocs i merdosos (1999, 2 fonts)

Campmany i Guillot, Josep (1999): Recull de dites populars catalanes «Dites relacionades amb llocs». Web.
Gargallo Gregori, José (2008): El refranyer, per José Gargallo Gregori «Llocs». Web.