Zub-zub

Onomatopeia de la sentida de les pulsacions en un teixit inflamat / pulsació produïda per un tumor.

Notava el zub-zub del cop que li havien donat a la cama.

Espinal, M. Teresa (2004): Diccionari de sinònims de frases fetes «Pulsació». Publicacions de l'Abadia de Montserrat.

Compost repetitiu i expressiu.

IEC (1996): Acord de la Secció Filològica del 15-3-96. Institut d'Estudis Catalans.