Paremiologia catalana comparada digital

Diccionari de sinònims de frases fetes (DSFF)

Autor:
Espinal, M. Teresa
Any de publicació:
2004
ISBN:
84-490-2441-2
Editorial:
Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions / Publicacions de la Universitat de Valencia / Publicacions de l'Abadia de Montserrat
Edició:
Segona
Any de l'edició:
2006
Municipi:
Barcelona-València
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
1.578
Enllaç:
https://dsff.uab.cat/