Paremiologia catalana comparada digital

Recull de refranys valencians

Autor:
Adell Cerdà, Vicenta
Any de publicació:
1997
ISBN:
84-88578-46-6
Editorial:
Comercial Denes
Edició:
Segona
Any de l'edició:
1997
Municipi:
Paiporta
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià
Núm. de pàgines:
143
Preu de compra:
9 €
Observacions:
Blas-Oriola (2012) fa referència a la 3a edició de 2002 (València, Denes) Són 1.040 refranys ordenats alfabèticament, extrets del «Novísimo Diccionario General Valenciano-Castellano», del D. J. Martí i Gadea, prevere. Mislata, 5 de gener de 1891. Conté el refrany en català i l'explicació o l'equivalent en castellà. Obra sense gaire pretensions i sense gaire bon criteri. Tradueix directament moltes dites castellanes al català, sense que tinguin un ús patrimonial clar: "Prendre les de Villadiego", "Fer de tripes cor", "No estar u ja per a trots", "Faltar-li a u un tornillo" o "Estar u al sol que més calfa", entre molts altres exemples. En tinc dos exemplars.