Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Refraner valenciá

Autor:
Alberola Serra, Estanislau; Peris Fuentes, Manuel
Any de publicació:
1928
Editorial:
Editorial Arte y Letras
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1928
Municipi:
València
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
País Valencià
Núm. de pàgines:
415
Data de compra:
08/03/2022
Lloc de compra:
Biblioteca Nacional de España (BNE)
Preu de compra:
20 €
Observacions:
A AMADES (1951a) consta com a obra únicament d'Alberola i titulat "Refranyer valencià". A Conca-Guia (1996), també. La referència de Farnés (1913): Alberola Serra, Estanislau i Peris Fuentes, Manuel. "Refraner valencià. Colecció de refrans populars. Pròlec i correcció del Excm. senyor P. Lluís Fullana Mira. València, Edit. "Arte y Letras", 1928. Sebastià Farnés en fa una ressenya bibliogràfica a "Noticiari", dins "Arxiu de Tradicions Populars", III, pàg. 187: «"Refraner valencià". Col·lecció de refranys populars, recopilats per n'Estanislau Alberola i en Manuel Peris, mestres en Gai Saber. València. Veus ací un bell esplet folklòric de dos ardits conreadors de la llengua vulgar valenciana. El camp de què es tracta no és pas del tot erm i incult; però cal reconèixer que demana encara molts treballadors bons feiners i per molts jornals complets. Colecció de refrans populars recopilats per lo mestre en gay saber en Estanislau Alberola Serra ab 1500 refrans originals de en Manuel Pèris Fuentes també mestre en gay saber. Prólogo y correción de Lluis Fullana Mira. Ed. Arte y Letras. Valencia. (1930). 415pp. 19 x 13 cm. Rústica Usado-BUENO. De segona mà: Títol complet: Refraner valenciá. Colecció de refráns populars, recopilats per lo mestre en gay saber, En Estanislau Alberola ab 1.500 refráns originals de En Manuel Pèris Fuentes també mestre en gay saber. Pròlec i correcció del Excelentíssim Senyor P. Lluís Fullana i Mira Franciscà, Acadèmic de número de la Real Académia Espanyòla. Editorial «Arte y letras» Avenida de Victoria Eugenia, letra V. Valencia L'aconsegueixo a través del Servei de reproducció de la Biblioteca Nacional de España (BNE), per 20€, en format PDF. És un recull de frases fetes y refranys, ordenats alfabèticament, amb alguna explicació, d'Estanislau Alberola. Hi ha una recopilació inicial d'unes 9.100 parèmies i, seguidament, un annex d'unes 1.500 parèmies més. Finalment reprodueix uns 1.500 refranys de Manuel Peris Fuentes. Era un poeta de Borriana, mestre en Gay Saber. Jo crec que molts dels refranys recollits per ell, són d'autoria pròpia. Tot plegat un recull de més de 12.000 parèmies amb força interès, per ser un recull valencià popular. Encara que sorprèn que al 1928 fessin servir un valencià escrit tan allunyat de la normativa.