Espigolant dins l'antigor. Refranys i dites de la nostra terra

Autor:
Alzamora Bisbal, Jaume
Any de publicació:
2008
ISBN:
978-84-2734-053-4
Editorial:
Editorial Moll
Municipi:
Palma
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2008
Col·lecció:
Els treballs i els dies
Núm. de la col·lecció:
53
Núm. de pàgines:
544
Idioma:
Català
Preu de compra:
30 €
Aquesta obra té 9.727 fitxes a la base de dades, de les quals 7.981 estan recollides en aquest web.