Paremiologia catalana comparada digital

La mort. Costums i creences

Autor:
Amades i Gelats, Joan
Any de publicació:
1935
ISBN:
84-95559-39-0
Editorial:
Edicions el Mèdol
Edició:
Primera (facsímil)
Any de l'edició:
2001
Municipi:
Tarragona
Col·lecció:
Biblioteca de Tradicions Populars
Núm. de la col·lecció:
23
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
104
Observacions:
Tinc una edició facsímil de l'original de 1935 (publicat a Barcelona dins la Col·lecció Biblioteca de Tradicions Populars, núm. XXIII), feta per Edicions El Mèdol de Tarragona, el 2001, amb una introducció de 24 pàgines de Núria Cavallé.