Paremiologia catalana comparada digital

La rondalla i el proverbi

Autor:
Amades i Gelats, Joan
Any de publicació:
1938
Editorial:
Estampa Gràfiques Calmell
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1938
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Narracions populars
Núm. de la col·lecció:
2
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
78
Data de compra:
01/01/2008
Lloc de compra:
Llibreter de segona mà, en alguna Fira del llibre
Preu de compra:
10 €
Enllaç:
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/joanamades/id/961/rec/52
Observacions:
Recull de parèmies de rondalles que han donat origen a refranys populars, amb l'explicació detallada de l'origen. Arribats a la pàgina 59, trobem una addenda, justificada per Amades: «Compostos els refranys originats de rondalles, hem vist que no arribaven a fer la quantitat de planes fixada; aquesta imprevisió, diguem-ne, ens obliga a afegir-ne alguns més d'altra mena.» Per tant, els comentats a partir d'aquí, ja no són proverbis originats per rondalles. A continuació ens detalla un seguit d'altres obres on es pot trobar «comentaris i orígens de refranys no procedents de rondalles»: Origen i sentit d'alguns proverbis, Paraules i modismes, Refranys personals, Oracioner i refranyer mèdics, Refranyer barceloní, Justícia popular, Calendari de refranys, Refranys i dites, Refranyer de les dones, Geografia popuar i Refranys geogràfics. Forgas el situa dins una col.lecció de Narracions Populars, II, però 10 anys abans (1938) FORGAS I BERDET (1996) es refereix a l'edició de 1938, de Narracions populars, vol. II. Barcelona Amades (1951b) també el situa el 1938. És del 1938: l'he adquirit a la Fira del llibre de Passeig de Gràcia del 2008. Publicat a Barcelona-Gràcia, 1938, a l'estampa Gràfiques Calmell. Hi ha una versió digitalitzada de l'edició de 1938 a la Memòria Digital de Catalunya:.