Paremiologia catalana comparada digital

«Ras i curt: «Com cagalló per séquia»: les comparacions més iròniques del català»

Autor:
Badia i Pujol, Jordi
Any de publicació:
2021
Editorial:
Vilaweb
Any de l'edició:
2020
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
1
Enllaç:
https://www.vilaweb.cat/noticies/com-cagallo-per-sequia-les-comparacions-mes-ironiques-del-catala/
Observacions:
Les comparacions són un recurs lingüístic viu i popular que s'ha anat forjant amb el pas del temps · Els parlars catalans, especialment al País Valencià, n'han creades moltes de caràcter irònic.