Paremiologia catalana comparada digital

Calaix de sastre

Autor:
Baró de Maldà, Rafael d'Amat i de Cortada
Any de publicació:
1811-1816
Editorial:
Curial Edicions
Municipi:
Barcelona
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Catalunya. Barcelona
Observacions:
Viquipèdia: El Calaix de sastre (títol complet: Calaix de sastre, en què s'explicarà tot quant va succeint a Barcelona i veïnat des de mig any de 1769, a les que seguiran les dels altres anys esdevenidors per divertiment de l'autor i de sos oients, anexes en el dit Calaix de sastre les més mínimes frioleres) és un gran dietari en cinquanta-dos volums escrit per Rafael d'Amat i de Cortada, Baró de Maldà, al llarg de la seva vida, dels vint-i-tres anys (tres anys després de casar-se) fins a la seva mort; és a dir del 1769 al 1819. El títol, Calaix de sastre és el que li va posar l'autor mateix, referint-se al lloc on es desen les coses més diverses. Es considera un dels textos més importants de la narrativa catalana entre els segles XVIII i XIX, a més d'un precedent del costumisme i del periodisme local. Suposa també un document històric important per la seva descripció detallada de fets, esdeveniments i comportaments socials a la Catalunya de la seva època. Tanmateix, mai no ha estat publicat sencer sinó únicament algunes recopilacions de fragments. A partir de l'any 1987, però, sí que se n'ha fet una revisió completa, selecció i edició del que s'ha considerat l'essencial dels dietaris, de la mà de Ramon Boixareu, aparegut en onze volums publicats per l'editorial Curial (1987 a 2005). Se'n conserva una còpia a l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona. Calaix de sastre, el dietari del baró de Maldà, Rafael d'Amat i de Cortada, del vol. IX, 1811-1812, al vol. XI, 1815-1816. Me'ls buida Eduard Riu, que em passa nota dels «ditxos» que troba al text, anotant-me volum i pàgina.