Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Col·lecció de proverbis, máximas y adagis catalans

Autor:
Bergnes, J.
Any de publicació:
1882
Editorial:
Impremta i Llibreria den A. Julia
Municipi:
Perpinyà
Edició:
Tercera
Any de l'edició:
1882
Núm. de pàgines:
34
Idioma:
Català
Observacions:
Diu Bulbena (1915): «Proverbis (Collecció de), Màximes y Adagis Catalans, recullits por En Bergnes.—Perpinyà, Imp. y Llib. den A. Julià, 1882. En 8.è 34 pl. Conté uns 400 refrans e modismes populars adaptats al dialecte rossellonès». Està digitalitzat al Fons digital de la Xarxa de Biblioteques de Perpinyà: http://mediatheque-patrimoine.perpignan.fr/view.php?titn=83914&lg=CA.
Aquesta obra té 390 fitxes a la base de dades, de les quals 335 estan recollides en aquest web.