Paremiologia catalana comparada digital

«Les peces de vestir i la fraseologia»

Autor:
Biosca Postiu, Mercè; Ripollès i de la Fragua, Roser
Any de publicació:
1998
Editorial:
Paremia
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1998
Municipi:
Madrid
Col·lecció:
Paremia, 7, p. 69-74
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
6
Enllaç:
https://cvc.cervantes.es/lengua/paremia/pdf/007/008_biosca-ripolles.pdf
Observacions:
Aquest treball el vam presentar a les II Jornades de Llengua i Literatura Catalanes celebrades a Lleida el març de 1988. El títol que li vam donar va ser «No solament ens vestim amb les peces de vestir». El treball complert anava acompanyat d'una breu introducció sobre la fraseología en general, la relació deis mots escollits, la llista alfabètica de frases fetes, un índex de camps semàntics i una breu aplicació didàctica així com l'annex amb totes les fitxes confeccionades com a base del treball. Ara, per motius d'espai, publiquem únicament la metodologia i les frases fetes agrupades en els diferents camps semàntics.