Paremiologia catalana comparada digital

Máximas morales - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón

Máximas morales - Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón
Autor:
Bofarull y Mascaró, Próspero
Any de publicació:
1857
Editorial:
Archivo General de la Corona de Aragón
Municipi:
Barcelona
Col·lecció:
Colección de documentos ineditos del Archivo general de la Corona de Aragón
Idioma:
Català-Llatí
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
19
Enllaç:
https://books.google.es/books?id=TUpjAAAAcAAJ
Observacions:
Bulbena (1915): Máximas morales, «Col. de doc. inéd. del Arch. gen. de la Corona de Aragón», publicada de R. O. por su cronista D. Prospero de Bofarull y Mascaró, Vol. XIII.—Barcelona, en la imp. del Archivo, 1857. En 4.t 652 pl. Prové aquest tractat, ocupant les pi. 165-183 del dit vol. XIII. è, d'un còdecs del XIV.èn segle, del monestir de S. Cugat del Vallès, intitulat Miscellanea ascetica. Es la metéxa obra d'en Jafuda (incomplerta al començament), e publicada més tart d'en Balari e d'en Llabrés. (V. Sentencies morals e Llibre de paraules e dits, etc.) Encare en lo metéix volum, pl. 184-185, hi figuren una dotzena de màcsimes polítiques del XV.èn segle, provinents d'un Ms. del Monestir de Ripoll. Màximas morales, d'un còdex del Monestir de Sant Cugat del Vallès, dins Colección de documentos inéditos del Archivo General de la Corona de Aragón, Tomo XIII, por D. Próspero de Bofarull y Mascaró. Coleccion de Documentos inéditos del archivo general de la Corona de Aragon, publicada de real Órden por su cronista D. Próspero de Bofarull y Mascaró. Tomo XIII Documentos literarios en Antigua llengua catalana (siglos XIV y XV) publicados de Real Órden por D. Próspero de Bofarull y Mascaró, Cronista de la Corona de Aragón. Barcelona. En la imprenta del Archivo 1857 Máximas morales (Fin. del s. XIV), p165-183.