Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Paremiologia del calendari (costums, llegendes, cançons, proverbis, gloses i refranys)

Autor:
Bonafè i Barceló, Francesc
Any de publicació:
2009
ISBN:
98-84-92703-34-0
Editorial:
Edicions Documenta Balear
Varietat dialectal:
Illes Balears. Mallorca
Municipi:
Palma
Edició:
Primera
Any de l'edició:
2009
Núm. de pàgines:
270
Idioma:
Català
Preu de compra:
19 €
Observacions:
Ref.: - TORRENS CALLEJA (2019) Edició a cura de Guillem Villalonga. D'Edicions Documenta Balear, de l'Institut d'Estudis Baleàrics. Recollides pel pare Francesc Bonafè I Barceló (Biniamar, 1908 - Ciutat de Mallorca, 1994) Esmenta alguns dels meus blogs a enllaços recomanats. Al final també conté propostes didàctiques. Hi ha moltes cançons, a banda de les parèmies recollides i classificades per temes. En provençal, castellà, francès i italià, majoritàriament. M'ha semblat veure que hi ha bastant de faltes d'ortografia en aquestes versions idiomàtiques (en parèmies castellanes apareix la conjunció «i» enlloc de «y», per exemple). Caldria revisar-ho a fons o mirar-ho amb cura.