Paremiologia catalana comparada digital

Libre de paraules e dits de savis e filosofs

Libre de paraules e dits de savis e filosofs
Autor:
Bonsenyor, Jahuda
Any de publicació:
1298
Editorial:
Imprenta d'en Joan Colomar y Salas
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1889
Municipi:
Palma
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
201
Enllaç:
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000108527
Observacions:
Farnés (1913) el cita: "Libre de paraules e dites de savis e filòsofs; Los proverbis de Salomó. Lo llibre de Cató, ara fets estampar complets per primera vegada ab un pròlech y documents per en Gabriel Llabrés y Quintana", "Biblioteca d'escriptors catalans", Palma de Mallorca, Impremta de Joan Colomar y Salas, 1889. Bulbena (1915): Paraules (Llibre de) e dits de savis e filòsofs, Los Proverbis de Salomó, Lo llibre de Cató, fets estampar complets per primera vegada ab un pròlech y documents per En Gabriel Llabrés y Quintana... ((Bibl. d'escrip. catalans))—Jahuda Bonsenyor.—Palma de Mallorca, imp. d'en Joan Colomar y Salas, any MDCCCLXXXIX. En 8.è 148 pl. L'editor cita, en lo pròlech, fins a set Mss. dels XIV.èn c XV.èn segles de la obra d'en Jafuda. (V. Sentencies morals.) Trets los Proverbis de Salomó d'un Ms. del XIV.èn segle, són traduhits lliurement e no arriben sinó a cent. Lo Libre de Cató, més complert que lo del Arx. de la Corona d'Aragó, puix consta de 159 màcsimes, és tret de dos Mss. del XIV.én segle. CONCA-GUIA (1995). Referència completa: LLABRÉS, G. (1889) Jahudá Bonsenyor, Libre de paraules e dits de savis e filósofs. Los proverbis de Salomó. Lo libre de Cató, a cura de G. Llabrés, Palma, Imp. de Joan Colomar. DCVB (1926-62): [Jahuda] Jahuda Bonsenyor. Llibre de paraules e dits de savis e filosofs, los Proverbis de Salamo, lo Llibre de Cato, fets estampar complets per primera vegada ab un pròlech y documents per En Gabriel Llabrés y Quintana. Palma de Mallorca, J. Colomar, 1889. Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España Título Llibre de paraules e dits de savis e filosofs : los proverbis de Salomo, lo llibre de Cato : fets estampar complets per primera vegada ab un pròlech y documents per en Gabriel Llabrés y Quintana ; [compilador] Jafudà Bonsenyor Autor Jafudà Bonsenyor Salomón Catón, Dionisio Llabrés y Quintana, Gabriel (1858-1929) Fecha 1889 Datos de edición [S.l.] [s.n.] Palma de Mallorca Imp. d'en Joan Colomar y Salas Tipo de Documento Libro Materia Ética - Máximas y aforismos Descripción física XXXIX, 148 p.