Sapienciari. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e d'altres autors

Autor:
Bulbena i Tusell, Antoni
Any de publicació:
1900
Editorial:
Librería de Johan Batlle
Municipi:
Barcelona
Núm. de pàgines:
20
Idioma:
Català
Enllaç:
books.google.es/books
Observacions:
CONCA-GUIA (1995). Referència completa Sapienciari: Proverbis e dits vulgars trets de les obres de Fra Francesc Eiximenis e d'altres autors, a cura d'A. Bulbena, Barcelona 1900, L'Avenç. A Todocoleccion.net per 50 euros (18-11-2014): www.todocoleccion.net/sapienciari-proverbis-e-dits-vulgars-francesc-eiximenis~x38421446 SAPIENCIARI. Proverbis e dits vulgars, trets de les obres de Fra Francesch Eximeniç e d'altres autors, are per primera vegada fets estampar d'en Antoni Bulbena Tusell.Barcelona. 1900. Impres per Jaume Puigvenós.Mides: 22,5x14,5. 20 fulls. (Sense paginar). Enquadernació rústica li falta la tapa. Text en lletra gòtica .Edició en paper de fil.Conserva barbes. books.google.es/books L'edició que té escanejada Google Books és publicada a Barcelona, el 1900 (MDCCCC), a «L'Arxiu», librería d en Johan Batlle, a la Tapineria. A la primera pàgina diu: «Proverbis de Salomó, trets d'un Ms. del terç llibre de Lo Crestià, compost en lo catorzèn segle per Fr. Francesch Eximeniç del orde d Preycadors». Altres apartats: «Paraules del Eclesiastich, tretes de un Ms. del terç llibre de Lo Crestià, compost en lo catorzèn segle per lo reverent mestre Fr. Francesch Eximeniç» i «Sentencies de filosops e dits vulguars, trets del terç libre de Lo Crestià, compost en lo catorzèn segle per lo reverent mestre Fr. Francesch Eximeniç», etc.
Aquesta obra té 416 fitxes a la base de dades, de les quals 21 estan recollides en aquest web.