Paremiologia catalana comparada digitalPCCD

Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca

Autor:
Burguera, Fra Miquel
Any de publicació:
1752
Editorial:
Casa de Miquel Cerdà
Municipi:
Palma
Núm. de pàgines:
39
Idioma:
Català
Preu de compra:
9 €
Data de compra:
03/10/2022
Lloc de compra:
Biblioteca Nacional de España (BNE)
Aquesta obra té 173 fitxes a la base de dades, de les quals 116 estan recollides en aquest web.