Paremiologia catalana comparada digital

Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca

Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca
Autor:
Burguera, Fra Miquel
Any de publicació:
1752
Editorial:
Casa de Miquel Cerdà
Municipi:
Palma
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
General
Núm. de pàgines:
39
Data de compra:
03/10/2022
Lloc de compra:
Biblioteca Nacional de España (BNE)
Preu de compra:
9 €