Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca

Preceptes, elegancias, calendas y frases que se enseñan en las escolas de gramatiga de la provincia de S. Francesch de Mallorca

Autor: Burguera, Fra Miquel

Any de publicació: 1752

Editorial: Casa de Miquel Cerdà

Municipi: Palma

Núm. de pàgines: 39

Idioma: Català

Preu de compra: 9 €

Data de compra: 03/10/2022

Lloc de compra: Biblioteca Nacional de España (BNE)

Aquesta obra té 173 fitxes a la base de dades, de les quals 112 estan recollides en aquest web.