Paremiologia catalana comparada digital

Folk-lore menorquín. De la pagesia. Tom I

Autor:
Camps i Mercadal, Francesc (pseudònim Francesc d'Albranca)
Any de publicació:
1918
Editorial:
Imp. de M. Sintes Rotger, sucesor de B. Fábregues y de M. Parpal
Edició:
Primera
Any de l'edició:
1918
Municipi:
Maó
Idioma:
Català
Varietat dialectal:
Illes Balears. Menorca
Núm. de pàgines:
356
Lloc de compra:
Casa del Llibre de Barcelona
Preu de compra:
30 €
Observacions:
Són dos volums. La Revista de Menorca de l'Ateneu Científic, Literari i Artístic de Maó ja n'havia publicat parts d'ençà que el 1911 l'obra va ser premiada per aquesta institució en un concurs literari. Institut Menorquí d'Estudis fa una edició facsímil el 1986, i una reimpressió corregida al 2007, que és la que tinc. Dins la Col·lecció Capcer, 6. Hi ha una còpia digitalitzada a la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional de España.