Refranes valencianos recopilados por el P. Luis Galiana, Dominico

Autor:
Castañeda y Alcover, Vicente
Any de publicació:
1770
Editorial:
Real Academia de Historia
Municipi:
Madrid
Col·lecció:
Boletín de la Real Academia de la Historia, tomos 74 (1919), p495-513 y 75 (1920), p29-52
Núm. de pàgines:
42
Idioma:
Casellà-Català
Observacions:
Manuscrit que es conserva en la Real Academia de la Historia de Madrid, tret a llum per V. Castañeda i Alcover, Madrid, 1920 Amades (1951a) el referencia per CASTAÑEDA (1920). Hi ha una versió en línia a la Biblioteca Virtual Cervantes. ESPINÓS-POLO (1987) fa referència a l'edició de 1920 de Vicente Castañeda Alcover (Madrid) CONCA-GUIA (1995 i 1996) fan referència a: CASTAÑEDA, V. (1920) Recopilación de refranes valencianos hecha por el P. Luis Galiana, dominico, a cura de V. Castañeda, Madrid, Imp. Fortanet.
Aquesta obra té 815 fitxes a la base de dades, de les quals 652 estan recollides en aquest web.